Home » Ondernemersnieuws » zzp » ZZP’ers zien toekomst somber in

ZZP’ers zien toekomst somber in

Geplaatst in: zzp

De stemming onder zzp’ers en freelancers naar aanleiding van het regeerakkoord is bedrukt, zo blijkt uit onderzoek onder de eigen achterban van payrollbedrijf Tentoo. Voor meer dan 76% van de ondervraagden is het maar de vraag of ze het hoofd boven water kunnen houden. Het vertrouwen in het regeerakkoord is minimaal: 44% van de ondervraagden vindt dat de politiek het hen onmogelijk maakt om een normale boterham te verdienen. En toch blijkt er met hart en ziel gewerkt te worden.

Details
Tentoo hield het onderzoek onder de bij hen aangesloten zzp’ers en freelancers. Tentoo was benieuwd hoe deze ondernemers aankijken tegen de voorgenomen afschaffing van een aantal fiscale ondernemersfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek.

Twijfel
De zzp’ers en freelancers blijken maar weinig te hebben met de inhoud van het regeerakkoord. Door de optelsom aan maatregelen vreest meer dan 76% voor de zakelijke toekomst. Het overgrote deel van deze groep twijfelt of ze het financieel gaat redden. Meer dan 5% gaat er zelfs vanuit de werkzaamheden te moeten staken.

Weinig geloof in beloftes
Geruggensteund door de overheid voelen de zzp’ers en freelancers zich niet. Van de ondervraagden meent meer dan 70% dat de politiek hen straft omdat zij een eigen inkomen willen vergaren. Dat heeft invloed op het vertrouwen in de politiek. 76% gelooft er maar weinig van dat het nieuwe kabinet er samen met de sociale partners alles aan gaat doen om flexwerkers beter te beschermen. Het negatieve sentiment zorgt ervoor dat de respondenten ervan uit gaan dat de lasten bij hen terecht komen. Ruim 72% vindt dat zij het zijn die de ‘rekening’ nu gaan betalen.

Steeds lagere uurprijzen grootste irritatie
Gevraagd naar de grootste irritaties in het contact met opdrachtgevers wordt duidelijk zichtbaar dat de prijsdruk (het steeds verder verlagen van uurprijzen) een doorn in het oog is. ‘Wurgcontracten, zuinigheid, achteraf onderhandelen over de prijs, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en alles voor minder’ zijn veelgehoorde opmerkingen. Op de vraag hoe het regeerakkoord eruit zou zien als de respondenten het voor het zeggen hadden, zijn de reacties verdeeld. ‘Ik zou zelfstandigen zien als werkende mensen’ tot (met wat zelfkennis) ‘Zou het met dit land niet goed komen’.

Nooit stoppen
Opvallend is verder dat de zzp’ers en freelancers hun vak wel met veel liefde en plezier uitoefenen, ondanks de huidige negatieve teneur. Het overgrote merendeel van hen, 48%, wil namelijk nooit stoppen met werken, als het aan hen ligt.