Home » Ondernemersnieuws » zzp » Zzp’ers onbekend met inhoud opdrachtgeversverklaring

Zzp’ers onbekend met inhoud opdrachtgeversverklaring

Geplaatst in: zzp

Het overgrote deel van de zzp’ers is onbekend met de inhoud van de opdrachtgeversverklaring, het alternatief dat de regering voor de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) heeft geïntroduceerd. Zo zeggen maar liefst 6 op de 10 zzp’ers niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ins en outs van deze verklaring, die inhoud moet geven aan de arbeidsrelatie van zzp’ers met hun opdrachtgevers. Dit blijkt uit de ZZP Succes Index die GfK in opdracht van ABN AMRO onder zowel zzp’ers als potentiële zzp’ers heeft uitgevoerd.

Webmodule
Om meer zekerheid te bieden over de verhouding tussen opdrachtgevers en zpp’ers wordt de wet DBA vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Deze moet opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij geen formele dienstbetrekking met de zzp’er aangaan. Opdrachtgevers krijgen deze verklaring door het invullen van een webmodule. Zo wordt onderzocht of de opdracht niet te veel kenmerken van werknemerschap vertoont.

Slechts weinig zzp’ers hebben zich echter in de opdrachtgeversverklaring verdiept. Maar liefst 60 procent van de zzp’ers en 66 procent van de potentiële zzp’ers weet niet wat de verklaring inhoudt. Hoewel een meerderheid het wel toejuicht dat de wet DBA is afgeschaft, is 61 procent van de zzp’ers en ruim de helft van de potentiële zzp’ers er nog niet over uit of de opdrachtgeversverklaring positief gaat uitpakken. Veruit de meeste van hen wagen zich niet aan een voorspelling of opdrachtgevers minder terughoudend worden om zzp’ers in te schakelen.

Eerder deze week liet ZZP Nederland zich nog kritisch uit over de opvolger van de VAR en de Wet DBA.

Onderstaand een infographic die de belangrijkste resultaten van het rapport weergeeft. Download hier het Rapport-ZZP-Succes-Index-Q4-2017.pdf (1 MB) waarin je het complete onderzoek kunt lezen.