Home » Ondernemersnieuws » zzp » ZZP’er in de zorg? 7 tips om op te letten

ZZP’er in de zorg? 7 tips om op te letten

Geplaatst in: zzp

Net als in veel andere branches, is het aantal ZZP’ers in de zorg de afgelopen jaren sterk gegroeid. Ben je in loondienst bij een organisatie die zorg levert aan cliënten dan heb je alle voordelen van een vast dienstverband, zoals regelmatige inkomsten. De tijdsdruk binnen de zorg en bureaucratie worden echter als minder positief ervaren. Begint dit je ook steeds meer tegen te staan, dan is het wellicht iets voor jou om als ZZP’er in de zorg te gaan werken. Hierbij heb je namelijk de vrijheid om je eigen werktijden, tarieven en cliënten te kiezen. Maar waar moet je allemaal aan denken als je de stap naar zelfstandigheid gaat zetten?

Contract tussen zorgverlener en opdrachtgever

Om te voorkomen dat er tussen opdrachtgevers en -nemers sprake is van een vast dienstverband zijn er volgens de modelovereenkomsten die de VAR opvolgen. Zowel de opdrachtgever als -nemer zijn nu wel aansprakelijk voor schijnzelfstandigheid. Tot 1 januari 2018 worden de overeenkomsten niet gecontroleerd. Op de website van de Belastingdienst zijn diverse goedgekeurde modelovereenkomsten te vinden. In 2017 heeft het regeerakkoord ook uitgewezen dat de wet DBA afgeschaft zou worden en vervangen zou worden door opdrachtgeversverklaringen.

Vermelding in het BIG-register

In de zorg mogen bepaalde beroepen niet zelfstandig worden uitgeoefend als je niet ingeschreven staat in het BIG-register. Verpleegkundigen bijvoorbeeld mogen deze beschermde beroepstitel pas voeren na inschrijving in het register, zodat duidelijk is welke bevoegdheden de zorgverlener heeft.

Op zoek naar cliënten

Als ZZP’er in de zorg moet je zelf op zoek naar cliënten. Geen zin in marketing en acquisitie? Bemiddelingsbureaus zoals Zorgzuster koppelen je aan cliënten met een zorgvraag die past bij jou als zorgverlener.

Bijhouden van een administratie

Als zelfstandige ben je verplicht een administratie bij te houden over onder meer het aantal gewerkte uren en gefactureerde diensten. Let er bij het opstellen van facturen op dat veel diensten zijn vrijgesteld van BTW.

Patiënten- of cliëntendossiers op orde

Naast je eigen administratie moeten ook patiënten- of cliëntendossiers worden bijgehouden. Dit medische dossier bevat gegevens over de gezondheid van degene wie je zorg verleent en het behandeltraject, en moet minimaal vijftien jaar bewaard blijven.

Zelf verzekeringen regelen

Als zelfstandige heb je niet het vangnet dat bij een medewerker in loondienst door de werkgever geregeld wordt. Wil je geen risico lopen op aansprakelijkheidstelling door cliënten en inkomsten missen door ziekte, dan zijn een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering geen overbodige luxe. Ook hier voorzien bepaalde bemiddelingsbureaus in.

Pensioen opbouwen

Een zelfstandige bouwt niet automatisch pensioen op, zoals dit vaak bij medewerkers in loondienst wel het geval is. Omdat de overheid het opbouwen van een oudedagsvoorziening wil stimuleren bij zelfstandigen, kan jaarlijks een bepaald bedrag (de jaarruimte) ingelegd worden en afgetrokken van de winst voordat hier belasting over betaald moet worden. 

  1. Alex de Vries
    |

    goede tips zeg! bij de tip over de administratie heb ik nog een aanvulling. kijk naar een boekhoudpakket die je werk uit handen neemt ipv werk bezorgt. Veel goede boekhoudprogramma’s (https://goo.gl/D9Nwr5) hebben tegenwoordig een app waarmee je; tijd bespaart op je administratie, doordat je het op je telefoon kunt doen. Waarmee je geld bespaart omdat ze soms wel een jaar gratis zijn te gebruiken. Waarmee je fouten bespaart, omdat ze zo zijn ingericht dat als je een foutieve boeking doet dit direct als een melding wordt opgemerkt. Handig, want als je er pas na een paar maanden achter komt bij je btw-aangifte moet je veel tijd steken in het herstellen van dit foutje.