Home » Ondernemersnieuws » zzp » Zzp’er werkt 8 procent onder gewenst uurtarief 

Zzp’er werkt 8 procent onder gewenst uurtarief 

Geplaatst in: zzp

Het uurtarief dat zzp’ers hanteren ligt 8 procent lager dan hun gewenste uurtarief. Bijna de helft van de zzp’ers (44%) geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie de baas te kunnen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.197 zzp’ers in samenwerking met IT- Staffing.

Gemiddeld hanteren zzp’ers een tarief van €75 per uur. Het gewenste uurtarief van de zzp’er ligt echter 8 procent hoger, op €81.
“Een forse stijging en een duidelijk teken dat de vraag toeneemt. Wat verder opvalt is dat het verschil tussen gewenst en gehanteerd uurtarief in voorgaande jaren min of meer gelijk blijft, dus het lijkt er op dat die onderhandelingsruimte in tarief niet ongewoon is,” aldus Wessel jr. van Alphen, IT-Staffing.

Laag tarief door concurrentie

Bijna de helft van de zzp’ers (44%) geeft aan een te laag tarief te moeten rekenen om de concurrentie de baas te kunnen zijn.
Zzp’ers baseren hun tarief voornamelijk op de specialisatie van de opdracht (57%), hun vaardigheid (55%), de duur van de
opdracht (54%) en de omvang van de opdracht (51%).

Zzp’er bereid kleine marge af te staan aan tussenpartij

Uit het onderzoek is verder gebleken dat 38 procent van de zzp’ers moeite heeft om aan opdrachten te komen. De meerderheid van deze groep (72%) zou dan ook bereid zijn om via een tussenpartij te werken mocht een potentiële opdrachtgever daarom vragen. Wanneer zzp’ers bereid zijn via een tussenpartij te werken, doen zij dat het liefst via een bemiddelaar (78%) of via een detacheerder (53%). Voor bemiddeling zijn zij bereid gemiddeld slechts 6,1 procent van hun tarief af te staan. Deze marge ligt een stuk lager dan de marge van 13,1 procent die bemiddelaars gemiddeld rekenen bij zzp’ers.

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.197 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1,1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (KvK, oktober 2017). De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in onderstaande infographic.

 

Welk_tarief_rekent_de_zzp-er