Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Zzp’er duur uit door multitasken achter het stuur

Zzp’er duur uit door multitasken achter het stuur

Geplaatst in: algemeen

Zzp’ers blijken niet veel slimmer dan anderen, zo zou je concluderen als je een onderzoek van Fleetwise leest. Daaruit blijkt namelijk dat slechts 3 op de 10 zzp’ers niet ‘multitaskt’ tijdens het autorijden en de aandacht op de weg houdt. Die andere 7 van de 10, nemen een loopje met de eigen en andermans veiligheid.

Ruim de helft (52,7%) van de zzp’ers stelt de navigatie rijdend in, ruim 2 op de 5 zzp’ers (22,1%) geeft aan wel eens te whatsappen tijdens het autorijden en ondanks vele mogelijkheden om handsfree te bellen tijdens het autorijden, bellen 1 op de 6 zzp’ers (16,7%) handheld.

Meer kostenposten en boetes
Zzp’ers die toegeven wel eens te whatsappen zijn per jaar €480,95 euro kwijt aan schade en onderhoud, dit is €88,27 meer dan zzp’ers die aangeven niet te multitasken tijdens het autorijden. Ook de boetes lopen bij appende zzp’ers hoger op, per jaar betalen zij gemiddeld €109,91 aan boetes versus €66,38 van zzp’ers die zich niet laten afleiden door de berichten.

Haastige spoed…
De overtredingen die zzp’ers de afgelopen 5 jaar het meest hebben begaan zijn te hard rijden (86,9%), foutief parkeren (12%) en door rood rijden (6%). Slechts 4,5% van de zzp’ers geeft aan in de afgelopen 5 jaar geen overtreding in het verkeer te hebben gemaakt.

Over het onderzoek
De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.035 zzp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zzp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016). Van de ondervraagden is het overgrote deel (68,4%) al meer dan 5 jaar actief als zzp’er. Ruim drie kwart zit in de leeftijd van 45 tot 65 jaar (77,1%) en is hoger opgeleid (75,1%).