Home » Ondernemersnieuws » zzp » ZZP: Een Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw

ZZP: Een Zelfstandige Zonder Pensioenopbouw

Geplaatst in: financiën, zzp

Een zzp-er is zelf verantwoordelijk voor zijn pensioenopbouw, maar een groot deel van de zelfstandigen zet helemaal niets opzij voor de oude dag in de vorm van sparen of beleggen – en daar zijn verschillende redenen voor.

Meer dan de helft van zzp-ers doet niets aan pensioen
In Nederland zijn inmiddels meer dan 1 miljoen zzp-ers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een onderzoek gedaan, waaruit bleek dat meer dan de helft van de zzp-ers helemaal niets doet aan hun pensioenvoorziening. Deze groep ontvangt dan na het bereiken van de AOW-leeftijd alleen de AOW-uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van de persoonlijke situatie en bedraagt € 600  tot bijna € 1.400 netto per maand.
Ter vergelijking: het CBS berichtte in 2016 dat een voltijd zzp-er gemiddeld € 37.000 per jaar verdiende. Dat is ruim € 3.000 per maand. Om, na de AOW-leeftijd,  hetzelfde leven te kunnen blijven leiden moet er dus een aanzienlijke pensioenvoorziening worden opgebouwd.

Bron: CBS

Pensioenopbouw zzp-ers
Er zijn verschillende redenen waarom zzp-ers niets of nauwelijks iets doen aan de eigen pensioenopbouw. Uit het onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar voren dat de pensioenopbouw van zzp-ers gevoelig is voor de economische situatie. In economisch mindere tijden houden veel zzp-ers geen tot nauwelijks geld over om voor de oude dag opzij te zetten. Ook speelt mee, dat zelfstandigen soms andere prioriteiten hebben dan hun pensioenvoorziening, zoals investeringen in het eigen bedrijf. Ook kan het zijn dat de eigen woning als een soort oudedagsvoorziening wordt beschouwd. Voorwaarde is wel, dat deze eigen woning op enig moment te gelde moet worden gemaakt, lees: verkocht worden.

Vooruit schuiven
Behalve financiële factoren zijn er ook andere redenen waarom een aantal zzp-ers geen pensioen opbouwt. Als voorbeeld wordt in de studie genoemd dat de keuzes rondom de pensioenopbouw complex zijn en dat het lastig is om een goed beeld te krijgen van de inkomsten die zelfstandigen pas over een heel lange tijd nodig hebben. Dit schrikt zzp-ers af. Daarnaast vertonen veel zzp-ers uitstelgedrag en schuiven het regelen van hun pensioenvoorziening voor zich uit.

Herkent u zich hierin? Klik dan hier om op de hoogte te blijven van artikelen met uitleg over wat zzp-ers nu kunnen doen om hun pensioenvooruitzichten te verbeteren.
Liever vandaag nog de knoop doorhakken? Bekijk dan de pagina Zakelijk Beleggen en ga vandaag nog aan de slag met je pensioen.

Belangrijke informatie

Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam