Home » Ondernemersnieuws » zzp » ZZP Nederland over opvolger Wet DBA: “Weinig zicht op snel resultaat”

ZZP Nederland over opvolger Wet DBA: “Weinig zicht op snel resultaat”

Geplaatst in: zzp

De Kick-Off over zzp zaken in het regeerakkoord die op 24 januari is georganiseerd door de bewindslieden Koolmees, Keijzer en Snel gaf weinig zicht op snel resultaat, stelt Stichting ZZP Nederland. Zij constateert ‘opnieuw een gebrek aan urgentie om zelfstandige ondernemers te bevrijden van werknemerswetgeving’.

De overgrote meerderheid van de uitgenodigde ‘veldpartijen’ keerde zich volgens ZZP Nederland eensgezind tegen de in het regeerakkoord voorgenomen opdrachtgeversverklaring die zzp’ers zou moeten onderscheiden van werknemers. Bedrijven die zzp’ers inhuren moeten dan een webmodule invullen om zekerheid te krijgen dat het niet gaat om een dienstverband en werkgeverschap. Volgens ZZP Nederland zal die zekerheid ook op deze manier niet ontstaan. “Deze maatregel is ondoelmatig, onuitvoerbaar en niet handhaafbaar”, zegt voorzitter Maarten Post.

Belemmering

De voorgenomen opdrachtgeversverklaring wordt nog steeds getoetst aan het arbeidsrecht dat bestemd is voor werkgevers en werknemers. Dat zal volgens ZZP Nederland opnieuw ontaarden in juridische haarkloverijen en rechtsonzekerheid bij zelfstandigen. “We moeten af van een model, waarin ondernemers moeten bewijzen geen werknemer te zijn en opdrachtgevers moeten aantonen dat ze geen werkgever zijn”, zegt Post. “Deze omgekeerde wereld brengt een moderne arbeidsmarkt niet dichterbij en werkt uiterst belemmerend voor 90% van de zelfstandige ondernemers.”

Alternatief

Als minister Koolmees klaagt, dat er geen alternatieven voor zijn opdrachtgeversverklaring zijn aangedragen, dan is dat naar de mening van ZZP Nederland volstrekt onterecht. Het kan niet de bedoeling zijn om ondernemers voortdurend op te zadelen met werknemerswetgeving, zo stelt de stichting. Het alternatief moet worden gezocht in ondernemerswetgeving. Stichting ZZP Nederland pleit al jaren voor een eigen rechtspositie voor ondernemers. De in de regeringsverklaring genoemde ondernemersovereenkomst kan dienen als wettelijke tegenhanger van de arbeidsovereenkomst. De kenmerken van een overeenkomst tussen ondernemers worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Spoedige uitwerking van dit alternatief is geboden om rechtszekerheid te bieden aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Opdrachtgeversverklaring

Stichting ZZP Nederland werkt samen met gelijkgestemde organisaties aan een breed gedragen alternatief voor de opdrachtgeversverklaring die is gebaseerd op ondernemerschap. “Wij hopen dat de betreffende bewindslieden ons ondernemersmodel (pdf, ext) serieus in overweging nemen, zodat zelfstandige ondernemers niet langer worden belemmerd door overheidsmaatregelen, maar ruim baan krijgen op de arbeidsmarkt”, zegt Maarten Post.