Home » Zzp-ers ervaren massaal overschrijding van betaaltermijnen

Zzp-ers ervaren massaal overschrijding van betaaltermijnen

headfirstVan de zelfstandig professionals in Nederland heeft 30,7 procent te maken met structurele overschrijding van betaaltermijnen door opdrachtgevers en bemiddelaars. Dit blijkt uit een enquête van kennisbemiddelaar HeadFirst onder 305 zzp’ers. Hoewel de meerderheid van de respondenten contractueel een betaaltermijn van 30 dagen na indienen van de factuur heeft vastgelegd, wordt dit bij lange na niet gehaald.

Van de zelfstandig professionals die te laat betaald worden, ligt het gemiddelde op een overschrijding van 10,6 dagen. Daarnaast valt op dat professionals die een rechtstreeks contract hebben met de inhurende organisatie slechter af zijn dan de ZP’ers die door een bemiddelaar geleverd worden. 36,5 Procent van de zzp’ers die rechtstreeks ingehuurd worden, worden te laat betaald. Tegenover 26,7 procent van de zzp’ers die via een bemiddelaar een opdracht hebben. Daarbij komt dat zzp’ers met een rechtstreeks contract met de inhuurder gemiddeld 13,9 dagen te laat betaald worden, tegenover 7,5 dag voor zzp’ers met een contract met een bemiddelaar.

HeadFirst vroeg zelfstandig ondernemend Nederland, naast de contractueel afgesproken en de daadwerkelijke termijn, ook naar de termijn die men het liefst gehanteerd ziet worden. Het antwoord daarop was een gemiddelde van 28 dagen. De contractuele afspraak in de praktijk is vaak 30 dagen na indienen van de factuur. 60 Procent van de zelfstandig professionals gaf namelijk aan dit in zijn of haar contract te hebben staan.

Zzp’er bereid te betalen voor kortere betaaltermijn
Naast het in kaart brengen van de problematiek, vroeg HeadFirst in zijn enquête ook naar de oplossing. We stelden zzp’ers de vraag of ze open staan voor het betalen van kosten per gewerkt uur voor gegarandeerd snellere betaling. 54,6 Procent van de respondenten blijkt te willen betalen voor deze garantie.