Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Zo zet jij een talent pool op

Zo zet jij een talent pool op

Geplaatst in: personeelszaken

Personeel is een belangrijk onderdeel in het succes van de meeste ondernemingen. Vakkundige mensen met de juiste managers maken een onderneming, ongeacht de grootte, waardevol. De meeste bedrijven groeien mee met de groeiende economie. Vakkundig personeel vinden wordt wel steeds lastiger. Een manier om te voorkomen dat je geen personeel kunt vinden, is het opzetten van een talent pool.

Tekort aan vakkundig personeel

Het is inmiddels algemeen bekend dat er een tekort aan vakkundig personeel is. De sectoren zorg en techniek hebben daar de grootste problemen door. Maar overal in het bedrijfsleven worstelt men met personeelstekort. De werkloosheid loopt nog steeds terug en het aantal schoolverlaters neemt ook af. Vervolgens zijn er ook nog eens steeds minder jongeren die een werk met handmatige arbeid ambiëren. Dit leidt tot steeds meer problemen op dat gebied.

Talent pool opstarten

Een manier om personeelstekort te voorkomen is het opzetten van een talent pool. Dit betekent dat je kandidaten verzamelt voor een toekomstige vacature. We leven in een tijd dat werkenden steeds om zich heen kijken of zij zich ergens anders verder kunnen ontwikkelen. Dit soort mensen moeten in contact komen met jouw bedrijf. Ontstaat er een vacature, dan kun je uit je ‘pool’ met talenten putten om de vacature te vervullen. Deze talent pool moet een database worden met kandidaten waarvan de vaardigheden en wensen bekend zijn.

Definieer toelatingseisen

Voordat je kandidaten zoekt voor je talent pool, moet je de toelatingseisen definiëren. Wat verwacht je van ieder toekomstig personeelslid? En wat moet men minimaal kunnen? Vervolgens ga je verder door je verwachte vacatures in te delen. Deel deze in op basis van eisen die je aan die medewerkers stelt. Als je deze eisen op schrift stelt, kunnen potentiële kandidaten zich hieraan spiegelen. Dit is een manier van selecteren die jou later minder tijd kost.

Talent pool bekend maken

Als je de toelatingseisen hebt opgesteld kun je kandidaten zoeken. Het is belangrijk dat je goed weet voor welke (toekomstige) vacatures er kandidaten nodig zijn. Zorg dat kandidaten deze informatie op je website kunnen vinden. Vervolgens is met name het LinkedIn platform het medium om bekend te worden. Veel werkzoekenden zijn actief op dit netwerk. Maar ook werkenden die met een schuin oog verder kijken zonder actief te zoeken. Juist deze sluimerende kandidaten zijn belangrijk mocht er een vacature ontstaan.

Heb je een succesvolle talent pool, dan bespaar je veel tijd omdat je niet naar kandidaten hoeft te zoeken. Op het moment dat er behoefte is kun je een selectie maken uit de database. Benader vervolgens de gewenste kandidaten. Wees je er wel van bewust dat mensen inmiddels (ander) werk kunnen hebben. Of wellicht geen interesse meer voor jouw onderneming.