Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Zo vind je eenvoudig een professionele vertaler

Zo vind je eenvoudig een professionele vertaler

Geplaatst in: algemeen

Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe printer voor de zaak, vraag je eenvoudigweg enkele offertes op en begin je met het vergelijkingswerk. Maar wanneer jouw documenten of juridische teksten een vertaling nodig hebben? Dan is de goedkoopste keuze lang niet altijd de beste, integendeel. De zoektocht naar een geschikte professionele vertaler is dan ook niet eenvoudig. In vier logische stappen vind je echter al snel de meest geschikte vertaler voor jouw documenten.

# 1. Gaat het om een officieel document?

Dat is inderdaad de eerste vraag die je jezelf dient te stellen. Indien het gaat om een officieel document, bijvoorbeeld een juridisch stuk dat neergelegd dient te worden bij een (buitenlandse) rechtbank, moet het gaan om een beëdigde vertaling. Een beëdigd vertaler is een stuk duurder, maar biedt ook extra waarborgen. Ook in het kader van de verkrijging van een apostille is zo’n beëdigde vertaling broodnodig.

In eerste instantie vraag je je dus af: gaat het om een eenvoudige (interne) vertaalopdracht of om een vertaling van een juridisch document waarvoor ik me moet wenden tot een beëdigd vertaler?

# 2. Stel criteria op

Vooraleer je op zoek kan gaan naar een geschikte vertaler, zal je natuurlijk ook zelf moeten weten aan welke vereisten de vertaling dient te voldoen. Indien het gaat om een technische handleiding zal je bijvoorbeeld vaak moeten kiezen voor een specialistische vertaler. Ook de uiteindelijke doelgroep dien je te formuleren. Zo zal een ‘Spaanse vertaling’ niet automatisch volstaan. Het Spaans dat wij in Europa kennen wijkt immers af van het Spaans dat men in Zuid-Amerika spreekt. Bij de zoektocht naar een geschikte vertaler is ook dat niet onbelangrijk.

Hierbij dien je ook aandacht te hebben voor andere criteria: wens je liever een groot vertaalbureau dat snel opdrachten af kan werken of kies je voor een lokale speler waar rechtstreeks contact mogelijk is? Dat alles giet je in criteria waarmee je op zoek gaat naar geschikte vertalers. Uiteraard vormt het ook de basis voor het opstellen van een briefing.

# 3. Contacteer verschillende vertalers

Op basis van voorgaande criteria kan je op zoek gaan naar geschikte vertalers die ook zelf aan die criteria voldoen. Tracht bij iedere vertaler een antwoord op de geformuleerde vragen te verkrijgen. Hoe waarborgen zij de kwaliteit, wanneer kunnen ze de teksten aanleveren, voorzien zij een gratis herziening, hoe verloopt het klantencontact en worden eventueel ook aanvullende diensten aangeboden?

Gaat het om een vertaler die voldoet aan de minimale criteria? Dan kan je een offerte opvragen. Indien we een offerte aanvragen voor een beëdigde vertaling, moeten we er wel rekening mee houden dat de prijs hiervoor wat hoger zal liggen.

# 4. Vergelijk de verkregen input

De input van verschillende vertalers verkregen? Dan kan je nu hun sterke en zwakke punten met elkaar vergelijken. De prijs zoals weergegeven in hun offertes vormt hierbij slechts één van de criteria waar je rekening mee dient te houden. Blijven er nog steeds twee of meer kandidaten over? Ga dan het persoonlijk gesprek met hen aan of ken een rekenkundig gewicht toe aan ieder criterium. Hoe dan ook zijn de overblijvers meer dan geschikte kandidaten. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.