Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Zo maak je een vluchtplan voor je bedrijf

Zo maak je een vluchtplan voor je bedrijf

Geplaatst in: algemeen

Heb je als ondernemer medewerkers in dienst, of komen er wel eens klanten bij je op bezoek? Bij bedrijven waar meer dan een persoon werkzaam of aanwezig is, moet altijd een gecertificeerde BHV’er aanwezig zijn. Deze persoon biedt hulp in geval van calamiteiten. Voor grotere ondernemingen is het niet voldoende als er enkel een BHV-er aanwezig is. Dan moet er ook een vluchtplan zijn. Dit is verplicht als er een brandmeldinstallatie aanwezig is in het pand. En dat is het geval als de oppervlakte van je onderneming meer dan 500 vierkante meter beslaat en / of er meer dan een bouwlaag is. Wat is een vluchtplan eigenlijk en hoe maak je er een?

Wat is een vluchtplan?

In het geval van een calamiteit zoals brand wil je natuurlijk dat iedereen zo snel mogelijk in veiligheid kan worden gebracht. Een vluchtplan is een vooraf opgesteld ontruimingsplan hiervoor. Met een vluchtplan maak je afspraken met betrokkenen, die gezamenlijk uitgevoerd dienen te worden bij een calamiteit. Een vluchtplan kun je door de brandweer laten opstellen of door een gespecialiseerd bedrijf, maar je kunt het ook zelf doen.

Een vluchtplan bestaat uit de volgende onderdelen: een ontruimingsplattegrond, de procedure bij een ontruiming, de instructies bij een ontruiming en de instructies bij een oefening. Hieronder worden de afzonderlijke onderdelen verder toegelicht.

Ontruimingsplattegrond maken

De ontruimingsplattegrond, ook wel situatietekening genoemd, is een zeer belangrijk onderdeel van het ontruimingsplan. Het geeft in geval van een calamiteit aan waar de aanwezige personen in het gebouw heen moeten gaan. De vluchtrouteaanduiding dient te worden weergegeven met een lichtgroene baan. Verder zijn bijvoorbeeld nooduitgangen met behulp van vluchtladders aangegeven. De plattegrond moet bereikbaar en zichtbaar zijn opgehangen, bijvoorbeeld bij liften, toiletten, wachtruimten, kopieermachines of koffieautomaat.

Procedure bij een ontruiming

Het volgende onderdeel van een vluchtplan bestaat uit een beschrijving van de stappen die er genomen moeten worden bij een ontruiming. Hierbij kun je denken aan externe alarmering (brandweer bellen), interne alarmering (gebruik van alarminstallaties), alternatieve vluchtroutes wanneer de standaardroutes geblokkeerd zijn, beschrijving van de begeleiding van de aanwezigen naar de verzamelplaats en opvang na de ontruiming.

Instructies bij een ontruiming

Tijdens de vorige stap is beschreven wat er moet gebeuren bij een ontruiming. In het volgende onderdeel wordt aangegeven wie er verantwoordelijk is voor de diverse taken. De indeling is vrij te bepalen, maar geef in ieder geval aan welke verantwoordelijkheden de directeur, de BHV’er(s), het personeel en andere aanwezigen in het pand hebben.

Instructies bij een oefening

In het geval van een echte calamiteit wil je natuurlijk niet dat er paniek uitbreekt, en iedereen vergeet te doen wat hij moet doen. Daarom is het aan te raden regelmatig een ontruiming te oefenen. In dit onderdeel van een vluchtplan beschrijf je de instructies die worden gegeven bij een oefening en de documenten die hierbij van belang zijn. Voorbeelden van het laatste zijn een lijst met BHV’ers, presentielijsten en een evaluatieformulier.

Lijkt een vluchtplan je overbodig ‘omdat jou dat nou eenmaal niet zo snel zal overkomen’? Bedenk dan dat een noodsituatie zich altijd een keer kan voordoen, hoe voorzichtig je zelf ook te werk gaat. Het opstellen ervan kan voorkomen dat een noodsituatie nog erger wordt, en je kunt er echt levens mee redden!