Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Zijn jouw medewerkers genoeg beschermd?

Zijn jouw medewerkers genoeg beschermd?

Geplaatst in: personeelszaken

In Nederland zijn vele ondernemingen gevestigd. En bij al deze bedrijven werken miljoenen medewerkers. Deze worden in meer of mindere mate blootgesteld aan risico’s die aan het werk verbonden zijn. Gelukkig kun je in Nederland altijd de veiligheid ter sprake brengen. Maar zijn jouw medewerkers ook genoeg beschermd?

Veiligheid en bijbehorende risico’s

Er zijn beroepsgroepen waar dagelijks gevaarlijke situaties ontstaan op de werkvloer. Veiligheidsrisico’s worden dan meestal goed geïnventariseerd en geëlimineerd. De risico’s die niet weggehaald kunnen worden, worden netjes aangegeven en gerapporteerd. Daarbij wordt iedereen voorzien van alle nodige bescherming. Maar er zijn ook genoeg beroepsgroepen waarbij de veiligheid niet zo’n belangrijke rol lijkt te spelen. Maar vergis je niet, gevaar schuilt overal. Zorg daarom dat je de risico’s van jouw werksituatie in kaart brengt en indien nodig actie onderneemt.

Persoonlijke bescherming

Daar waar persoonlijke bescherming nodig is, ben je als werkgever verplicht om dit beschikbaar te stellen. Denk aan zaken zoals veiligheidsschoenen en hoofdbescherming, maar ook aan beschermende kleding. Deze PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) moeten steeds voldoende aanwezig zijn, zodat iedere medewerker zichzelf kan beschermen. Vraag desnoods aan je mensen wat ze nog missen en of er nog meer aan veiligheid moet worden gedaan.

Tip: kijk eens bij Engelbert Strauss voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Medewerkers opleiden

Als je een veilige werkomgeving wilt, is het belangrijk dat je medewerkers dit zelf ook beoordelen. Leidt daarom je mensen op, op het gebied van veiligheid en bijbehorende risico’s. Als de mensen op de werkvloer zelf bewust zijn van de risico’s, zal er het meest aan gedaan worden om het zo veilig mogelijk te maken.

Aansprakelijkheid van werknemers

Naast persoonlijke veiligheid worden veel werknemers ook blootgesteld aan een ander aspect. Je kunt namelijk schade veroorzaken waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Als werkgever kun je je daar prima voor verzekeren. Doet dit ook voor je personeel, want zij lopen tenslotte ook risico.

Geef het goede voorbeeld

Als je wilt dat je medewerkers genoeg beschermd zijn, dan zijn de juiste middelen belangrijk. En het opleiden zodat je bewustzijn creëert. Maar als jij vervolgens zelf niet het goede voorbeeld geeft, dan draagt dit niet bij aan een veilige werkomgeving. Draag bijvoorbeeld ook je oogbescherming als je een werkplaats inloopt. En accepteer het als je personeel je wijst op onveilige situaties. Luister en handel er naar.

Je medewerkers goed beschermen betekent het beschikbaar stellen van PBM’s. Maar ook het bewustzijn is belangrijk. Zorg ook voor financiële bescherming in de vorm van een goede aansprakelijkheidsverzekering. Geef vooral zelf het goede voorbeeld op de werkvloer.