Home » Ondernemersnieuws » zzp » Zelfstandig professional negeert risico op burn-out

Zelfstandig professional negeert risico op burn-out

Geplaatst in: zzp

Bijna alle zelfstandig professionals (zp’ers) zijn zich bewust van het risico op een burn-out (92%). Twee derde van hen negeert dit risico echter en heeft zich hier niet tegen verzekerd. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 1.191 zp’ers in opdracht van Centraal Beheer.

“In de dienstverlenende sector zijn psychische klachten, waaronder burn-outs, in ruim een kwart van de gevallen de oorzaak van arbeidsongeschiktheid,” aldus Marc Bijwaard, Centraal Beheer.

Volgens zp’ers zijn dit de belangrijkste risico’s
  1. een (te) laag pensioeninkomen
  2. ziekte
  3. (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid
  4. burn-out
  5. (vroegtijdig) overlijden
  6. bedrijfsaansprakelijkheid
  7. bedrijfsongeval

De beweegredenen om zich niet tegen een burn-out te verzekeren zijn de hoge kosten (57%), een andere regeling zoals bijvoorbeeld een buffer of via de partner (19%) of omdat er simpelweg geen middelen beschikbaar zijn (19%).

Over het onderzoek

De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van een online enquête onder een representatieve steekproef van 1.191 zp’ers in Nederland en zijn bedoeld om meer informatie, kennis en transparantie te brengen voor en over de meer dan 1 miljoen zp’ers die Nederland kent (CBS, april 2016). Van de ondervraagden is ruim twee derde (67%) al meer dan 5 jaar actief als zp’er. Bijna drie kwart zit in de leeftijd van 45 tot 65 jaar (73%) en is hoger opgeleid (74%). Op dit onderzoek is een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 3% van toepassing. De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een infographic (hieronder, even scrollen dus).

Zelfstandig_professional_onderschat_risico_op_burnout