Home » Ondernemersnieuws » financiën » Zakelijk vermogen sparen of beleggen?

Zakelijk vermogen sparen of beleggen?

Geplaatst in: financiën

Als ondernemer steek je natuurlijk het liefst tijd in het product of de dienst die je aanbiedt. Het is echter belangrijk om te onthouden dat je ook verantwoordelijk bent voor andere zaken. Zoals voor de financiële situatie van je onderneming, en daarmee ook van jezelf. Er moeten immers voldoende financiële middelen zijn als reserve bijvoorbeeld voor onverwachte zakelijke uitgaven, en voor grote investeringen. Een aangezien je onderneming waarschijnlijk je voornaamste inkomstenbron is moet je er ook van kunnen rondkomen, zowel nu als later tijdens je pensioen. Het is dus belangrijk geld opzij te zetten. Dit geld kun je sparen of beleggen. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties?

Zakelijk vermogen op een spaarrekening parkeren

Wil je zo weinig mogelijk risico op verlies van het geld lopen, dan is sparen de beste optie. Door het depositogarantiestelsel in ons land krijg je bij een faillissement van een bank maximaal 100.000 euro spaartegoed terug. Aangezien het bij zakelijke spaartegoeden, zoals voor je pensioen, vaak om grotere bedragen gaat, wordt aangeraden bij meerdere banken tot het maximumbedrag geld te parkeren.

Er kleeft echter wel een groot nadeel aan sparen momenteel. De ECB voert een bepaald beleid dat erop gericht is de inflatie hoog te houden. Hierdoor is de rente die je ontvangt voor spaartegoed erg laag. Bovendien moeten je bij steeds meer banken rekening houden met een negatieve rente. Beide zaken zorgen voor verdamping van je vermogen. Momenteel wordt het vermogen in de loop der tijd minder waard.

Zakelijke reserves (laten) beleggen

Een andere mogelijkheid is je zakelijke reserves (laten) beleggen. Steeds meer mensen kiezen hiervoor, om verdamping van het vermogen tegen te gaan. Beleggen geeft de kans op een beter rendement dan sparen, maar het risico op verlies is ook groter. Het is dan ook belangrijk je hiervan bewust te zijn, en alleen geld te beleggen dat je zou kunnen missen.

Wil je je zakelijke vermogen beleggen, dan biedt Finner hierbij handige hulp. Zo kun je een succesvol beleggingsplan maken, verschillende beleggingsopties goed met elkaar vergelijken en je beleggingen monitoren. Omdat niet veel ondernemers tijd hebben om zelf actief te gaan beleggen, kiezen ze vaak voor vermogensbeheer. Hierbij laat je het beleggen over aan een professional die voortdurend de beurzen in de gaten houdt, en alles weet over de risico’s en kansen. Bij het kiezen van de beste vermogensbeheerder voor jouw situatie is het belangrijk onder andere de kosten, en de rendementen en risico’s van verschillende partijen te vergelijken.

De beste optie is afhankelijk van je persoonlijke situatie

Of het beter is om te sparen of te beleggen? Die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden, omdat er veel factoren meespelen. Hoeveel risico kun en wil je bijvoorbeeld lopen? Hoelang heb je het geld niet direct nodig? En wat is je uiteindelijke doel met het vermogen? Ben je van plan zakelijk vermogen opzij te zetten, bedenk dan wat voor jou belangrijk is en reken de verschillende opties door.