Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Zakelijk Nederland gaat massaal de fout in door gebrekkige communicatie

Zakelijk Nederland gaat massaal de fout in door gebrekkige communicatie

Geplaatst in: algemeen

Zakelijk Nederland wordt regelmatig geconfronteerd met fouten doordat de onderlinge communicatie met collega’s niet goed verloopt. 59 procent van de medewerkers geeft aan dat zij dit regelmatig tot fouten zien leiden. Als reden voor slechte communicatie noemt 55 procent stress en tijdsdruk. Daarnaast geeft 32 procent van de werknemers aan dat collega’s slecht bereikbaar zijn en wordt er in ruim de helft van organisaties (58%) slecht gerapporteerd. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ uitgevoerd door Protime, specialist in workforce management oplossingen, onder 1.000 werknemers.

Ondanks dat gebrekkige communicatie leidt tot fouten, valt op dat zakelijk Nederland wel veel tijd steekt in onderlinge communicatie. 28 procent spendeert hier één à twee uur per dag aan, en nog eens ruim een kwart zelfs twee uur of meer. Van de medewerkers die ruim twee uur per dag aan onderlinge communicatie besteden, komt de grootste groep uit de communicatiebranche, namelijk 42 procent. Gevolgd door overheid (38%) en financiële dienstverlening (37%). Toch valt op dat door gebrek aan communicatie ook wel eens wat wrijving ontstaat. 42 procent ziet de toegevoegde waarde niet in van veel communicatie. Een kwart van werkend Nederland voelt zicht vaak gestoord door collega’s.

Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland: “Communicatie op de werkvloer maakt een verschuiving door. Op dit moment verkiest een kwart van de werkenden online communiceren al boven offline, en ik verwacht dat deze groep alleen maar groter wordt. Online communicatietools hebben de toekomst. Wel is het van cruciaal belang dat organisaties goede software gebruiken, want zoals we in de onderzoeksresultaten terugzien kost communiceren veel tijd en leidt slechte communicatie tot fouten. Wanneer je als organisatie de interne communicatie op orde hebt, vormt dat een sterke basis voor zakelijk succes.”

Het onderzoekrapport ‘Kwaliteit op de Werkvloer’ is te downloaden op de website van Protime.