Home » Winkeliers: ‘stop oneerlijke concurrentie’

Winkeliers: ‘stop oneerlijke concurrentie’

kledingwinkelWebshops die zonder toestemming op industrieterreinen goederen fysiek aan consumenten verkopen, tijdelijke verkooppunten vanuit hotels of partycentra en groothandels die aan particulieren verkopen. Dit zijn voorbeelden van meldingen van oneerlijke concurrentie die bij het Informatiepunt Oneerlijke Concurrentie van Detailhandel Nederland binnenkomen. Jildau Schuilenburg, secretaris Vestigingszaken, legt uit: “Juist in deze economische situatie moet meer dan ooit sprake zijn van een eerlijk speelveld. De markt moet zijn werk doen, maar overheden moeten oneerlijke concurrentie tegengaan en de regels handhaven!”

Internetbedrijven waar consumenten fysiek producten kunnen bekijken, betalen en meenemen, acteren als winkels en zouden zich van gemeenten alleen op een detailhandelsbestemming mogen vestigen. Te vaak worden bestemmingsplannen niet gehandhaafd of wordt er onzorgvuldig op toegezien. Een voorbeeld is een fysieke winkel in bruidsmode, waarbij op korte afstand een groothandel in trouwjurken met showroom zich vestigt op een bedrijfsbestemming. Via de website richt deze groothandel zich op consumenten. Dit mag niet en heeft grote gevolgen voor de reguliere bruidsmodezaak. Gemeenten zouden hier keihard tegen op moeten treden. Oneerlijke concurrentie kan de nekslag betekenen voor de winkeliers die zich wél aan alle voorschriften en regels houden en verergert daarmee de winkelleegstand in winkelgebieden.

Indien er onduidelijkheden bestaan bij handhaving moeten gemeenten het detailhandels- en ruimtelijk beleid aanpassen. Schuilenburg: “Er moet in het ruimtelijk beleid een gelijk speelveld zijn voor alle vormen van detailhandel, zowel online, offline als mengvormen. “Gemeenten gedogen in toenemende mate winkels op een bestemming in het bestemmingsplan anders dan detailhandel. Het moet afgelopen zijn met gedogen,” aldus Schuilenburg. Consumenten kunnen op een bedrijventerrein vaak gratis parkeren, ondernemers betalen daar een veel lagere huur en dit gedogen leidt tot omzetderving voor de winkeliers die zich wel aan de regels houden.

De website www.oneerlijkeconcurrentie.nl van Detailhandel Nederland geeft informatie over oneerlijke concurrentie binnen de detailhandel en biedt de mogelijkheid om oneerlijke concurrentie te registreren. Winkeliers kunnen voorbeeldbrieven downloaden en overheden schriftelijk oproepen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan en in voorkomende gevallen strikt te handhaven.