Home » Ondernemersnieuws » administratie » Welke incasso’s zijn voor jou als ondernemer interessant en waarom?

Welke incasso’s zijn voor jou als ondernemer interessant en waarom?

Geplaatst in: administratie, financiën

Als ondernemer wil je natuurlijk het liefst zo snel mogelijk je geld ontvangen. Helaas werkt dit in de praktijk niet altijd zo en kan het soms behoorlijk lang duren. In sommige gevallen wordt er zelfs pas betaald na de uiterste betaaldatum of wordt er helemaal niet betaald. Wanneer dit het geval is, moet je stappen ondernemen om alsnog je geld te krijgen. In eerste instantie zul je een betalingsherinnering sturen of proberen om contact op te nemen met het bedrijf of de persoon. In de meeste gevallen zal er dan betaald worden. Wanneer dit niet het geval is, kun je overgaan op een minnelijk of gerechtelijk incassotraject. Wat deze vormen van incasso zijn, vertellen we hier!

Minnelijke incasso

Wanneer je niet betaald wordt, kun je het beste overgaan tot een incassotraject, hierbij start je met het minnelijke incasso. De werkwijze is eigenlijk hetzelfde als die van jezelf, alleen wordt het uitgevoerd door een incassobureau. Het bureau zal er alles aan doen om alsnog de betaling rond te krijgen. Hierbij wordt contact gezocht met het bedrijf of de persoon en worden er mogelijk aanmaningen gedaan of wordt er overgegaan op een betalingsregeling. De bedoeling van minnelijke incasso is om zo snel mogelijk je geld te krijgen tegen zo laag mogelijke kosten.

Gerechtelijke incasso

Op het moment dat het minnelijke incasso niets heeft opgeleverd, kun je overgaan op het gerechtelijke incassoproces. Hierbij wordt een dagvaarding uitgebracht en de wanbetaler betaler opgeroepen, hij zal bij de rechter moeten komen. Hoe het proces verder verloopt, zal worden bepaald door de rechter. Hierbij is het zelfs mogelijk om beslag te leggen op goederen, inkomen of de rekening van de wanbetaler. Hier is wel toestemming van de rechter voor nodig.

Je wilt het liefst dat het niet zo ver komt, en een minnelijk of gerechtelijk incasso helemaal niet nodig is. Helaas kan het soms niet anders, je kunt dan het beste de hulp inschakelen van een professionele partner. Zij weten precies welke juridische stappen zij moeten ondernemen en zullen je ondersteunen in het proces. Probeer het altijd eerst op te lossen met een minnelijk incasso, vooral als je de relatie met je klant niet wil beschadigen. Het is voor de wanbetaler natuurlijk erg vervelend als hij voor de rechter moet verschijnen of als er beslag wordt gelegd op zijn bezittingen.