Home » Weinig biologische varkenshouders in Nederland

Weinig biologische varkenshouders in Nederland

pig standing upSlechts 2,1% van de Nederlandse varkenshouders werkt vanuit een biologische bedrijfsvoering. Vrijwel geen bedrijven uit deze sector hebben plannen om over te stappen van een gangbare naar een biologische werkwijze. Dit blijkt uit een inventarisatie van agrimarketing- en marktonderzoeksbureau AgriDirect. In juli beantwoordde een steekproef van 426 varkenshouders tijdens de jaarlijkse HokdierScanner vragen over de bedrijfsvoering op het bedrijf.

Ruim 97% van de Nederlandse varkensbedrijven werkt vanuit een traditionele bedrijfsvoering op het bedrijf. Nog geen procent van de agrarische ondernemers op deze bedrijven is van plan om de gangbare bedrijfsvoering in de toekomst om te zetten in een biologische bedrijfsvoering. (Bron: Agrdirect)