Home » Ondernemersnieuws » administratie » Wat te doen bij letselschade?

Wat te doen bij letselschade?

Geplaatst in: administratie

Je kunt spreken van letselschade wanneer iemand letsel of een verwonding heeft opgelopen en hier hinder van ondervindt.  Een gebroken been na een scooter ongeluk bijvoorbeeld of nekklachten na een achterop aanrijding. Wanneer iemand anders verantwoordelijk is voor deze schade, kan er een schadevergoeding geclaimd worden. Maar wat moet je nu doen bij letselschade en hoe verloopt de schaderegeling?

De eerste stap
Wanneer er sprake is van letsel is het ten eerste verstandig om de hulp in te schakelen van een letselschade specialist. Deze specialist weet namelijk precies hoe het proces werkt en hoeveel van de schade op de tegenpartij verhaald kan worden. Het herstellen van het opgelopen letsel kan veel tijd en energie vergen. Door een professional het financiële traject voor je af te laten leggen, kun jij jezelf concentreren op je fysieke herstel. Een goede letselschade specialist kan je dan ook werkelijk veel rust bieden. Ook als er sprake is van werkgerelateerd letsel kan een letselschade specialist veel voor u betekenen.

Materiele en immateriële schade
De letselschade specialist zal een onderscheid maken tussen de materiele en immateriële schade. Naast de materiele schade – denk aan reis- en/of parkeerkosten, eigen bijdrage medische zorg en hulp in de huishouding –  kan er namelijk in veel gevallen ook een vergoeding verhaald worden op de immateriële schade zoals gederfde levensvreugde, pijn en emotionele schade. Dit wordt ook wel smartengeld genoemd. De letselschade specialist verzamelt juridisch en medisch bewijs om de claim te onderbouwen en stelt vast of de tegenpartij voor alle zaken aansprakelijk is. Wanneer het bewijsmateriaal verzameld is zal de letselschade specialist de tegenpartij aansprakelijk stellen en een voorschot op de schadevergoeding vragen.

Letselschade op de lange termijn
De letselschade specialist zal ook de toekomstige schade inventariseren. Op basis van medische informatie wordt uiteindelijk een medisch eindbestand vastgesteld. Stel je hebt een gebroken been, dan zal een goede letselschade specialist ook naar de toekomst kijken. Als er een verslechtering in de klachten en beperkingen, bijvoorbeeld door vervroegde artrose, zou kunnen optreden, dan wordt daar rekening mee gehouden. Uiteindelijk wordt de definitieve schade berekend en vastgesteld. In sommige gevallen zal een specifieke clausule afgesproken kunnen worden waarin bijvoorbeeld aangegeven staat dat wanneer – bij veranderingen in het letsel – er bij de wederpartij op teruggekomen kan worden. Op deze manier heb je niet alleen nu, maar ook in de toekomst financiële zekerheid.

Kosten van letselschade
Wanneer de aansprakelijkheid van de tegenpartij vastgesteld is, zullen alle kosten en uit te betalen claims door de tegenpartij voldaan worden. Dus ook de kosten van het inschakelen van een letselschade specialist.

  1. Huub van Dijk
    |

    Een goed artikel dat duidelijk maakt dat het van belang is om je bij te laten staan door een letselschadedeskundige bij de afwikkeling van een letselschade. Essentieel daarbij is de persoonlijke begeleiding, het slachtoffer het gevoel geven dat de deskundige er echt voor hem is. In dat kader is een bezoek aan het slachtoffer kort na het ongeval wat ons betreft een must. Op deze wijze kan het slachtoffer goed worden geïnformeerd over het verder vervolg en krijgt de deskundige de informatie die nodig is om de zaak op te starten en zorg te dragen voor bevoorschotting.
    Huub van Dijk
    directeur Nostimos Letselschade Deskundigen