Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Geplaatst in: algemeen, personeelszaken

Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens of als gevolg van de werkzaamheden die een medewerker uitvoert. Loopt deze medewerker letsel op door dit ongeval? Dan is er sprake van een bedrijfsongeval met letselschade. Ontzettend vervelend voor alle betrokkenen natuurlijk, maar hoe hard je ook je best doet, je kan een bedrijfsongeval niet altijd voorkomen. Waar je jezelf wel op voor kunt bereiden is de actie die jij als werkgever kunt ondernemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

1. De aansprakelijkheid

Als werkgever kun je aansprakelijk zijn voor eventuele schade die door het ongeval veroorzaakt is. Wanneer je onvoldoende veiligheidsmaatregelen genomen hebt om je werknemers tegen gevaar op de werkvloer te beschermen bijvoorbeeld, of er onvoldoende op toe hebt gezien dat de werknemer in kwestie de veiligheidsvoorschriften in acht nam. Twijfel je over je aansprakelijkheid en is er sprake van blijvend letsel? Neem dan contact op met een letselschade advocaat zodat je ten eerste weet waar je aan toe bent en ten tweede de juiste hulp hebt indien zaken escaleren.

2. Het verzamelen van bewijslast

Wanneer er sprake is van blijvend letsel moet er altijd bewijslast verzameld worden. Zo moet de werknemer kunnen bewijzen dat er sprake is van blijvend letsel en dat er een verband bestaat tussen de opgelopen schade en de uitoefening van zijn werkzaamheden. Wanneer de werknemer met de juiste bewijslast komt en jij als werkgever niet aan kunt tonen dat je aan je zorgplicht hebt voldaan, dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer je jouw zorgplicht wel zou zijn nagekomen of dat de schade het resultaat is van bewuste roekeloosheid van de werknemer, word je aansprakelijk gesteld.

3. Waarschuw de arbeidsinspectie

Is er sprake van een ernstig ongeval? Zorg dan dat je direct de arbeidsinspectie waarschuwt. Mocht je geen melding maken van een ernstig ongeval dan kan het zijn dat je een boete van duizenden euro’s ontvangt. Het is dus van belang om op tijd een melding te maken zodat de arbeidsinspectie het nodige onderzoek kan doen.

4. Geef ruimte voor onderzoek

Na het waarschuwen van de arbeidsinspectie zal deze een onderzoek instellen. Mocht blijken dat jij als werkgever wettelijke regels hebt overtreden dan zal de onderwijsinspectie overgaan tot het opmaken van een ongevallenboeterapport en mogelijke boete. Deze procedure moet in geval van zwaar letsel hoe dan ook ingezet worden: geef dus de ruimte voor dit onderzoek en schakel eventueel wettelijke hulp in mocht er sprake zijn van boetering of een strafzitting.