Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Wat te doen als je werknemer langdurig ziek is?

Wat te doen als je werknemer langdurig ziek is?

Geplaatst in: personeelszaken

Krijg je als ondernemer te maken met een zieke medewerker? Waarschijnlijk zul je meteen aan de praktische kant denken, namelijk hoe en door wie zijn of haar werkzaamheden nu uitgevoerd moeten worden.

Is iemand een paar dagen ziek, bijvoorbeeld door griep, dan levert dat in de meeste gevallen niet direct grote problemen op. Maar wat als iemand langdurig ziek is? Dan zijn er meer stappen die je moet ondernemen en is het tijd voor actieve verzuimbegeleiding.

De medewerker ziek melden

Als de medewerker zich ziek heeft gemeld, is het belangrijk dit binnen vier dagen na de start van het verzuim door te geven aan de bedrijfsarts of Arbodienst. Het kan zijn dat de medewerker aanspraak kan maken op een ziektewetuitkering. Dit is onder andere het geval als het gaat om iemand met een bijzonder dienstverband zoals een thuiswerker, stagiair, provisiewerker of freelancer, een uitzendkracht of oproepkracht die geen recht heeft op loondoorbetaling bij ziekte, als het dienstverband eindigt tijdens de ziekteperiode of als de medewerker vrijwillig verzekerd is voor de Ziektewet.

Contact houden met de zieke medewerker

Het is erg belangrijk tijdens het verzuim contact te houden met de medewerker. Zo weet je wanneer je hem of haar weer terug kunt verwachten. Stel daarnaast aan de persoon voor de bedrijfsarts te bezoeken. De bedrijfsarts kan soms beter achterhalen wat het werkelijke probleem is van de ziektemelding. Ze kijken niet alleen naar de medische kant, maar ook naar privéaspecten. Op die manier kan er beter gezocht worden naar een structurele oplossing.

Een probleemanalyse maken

Door de Wet Verbetering Poortwachter is het verplicht dat een bedrijfsarts of Arbodienst een probleemanalyse maakt binnen zes weken. Deze beschrijft nauwkeurig de oorzaak van het verzuim en de klachten. Ook wordt advies gegeven over hoe de medewerker het beste kan re-integreren. Jij als leidinggevende ontvangt de probleemanalyse en je zal deze ook moeten sturen naar de medewerker. Het UWV bepaalt aan de hand van de probleemanalyse of zowel jij als de medewerker voldoende inspanning hebben gedaan om de medewerker weer aan het werk te krijgen.

Samen met een arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden beoordelen

Arbeidsparticipatie werkt vaak het beste voor het herstel van de medewerker. De bedrijfsarts of Arbodienst kijkt daarom als specialist op het gebied van re-integratie naar de mogelijkheden het werk te hervatten. Is het niet mogelijk de eerdere taken weer uit te gaan voeren? Dan wordt samen met jou en de medewerker gekeken naar andere werkzaamheden, binnen of buiten de onderneming. Het is van belang alle re-integratieafspraken en het contact hierover op papier te zetten en ervoor te zorgen dat de medewerker er een kopie van krijgt. Deze documenten zijn nodig als de medewerker na twee jaar nog niet beter is en een WIA-aanvraag gaat doen.

De medewerker ziekmelden bij het UWV

Als je medewerker langer ziek is dan 18 weken is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij een ziekteperiode van minimaal 42 weken moet je een ziekmelding bij het UWV doen. Dit is digitaal mogelijk via het werkgeversportaal van de website van het UWV. Bij een ziekteperiode van langer dan een jaar, kan een WIA-uitkering aangevraagd worden.

Je medewerker beter melden

Is de persoon die langdurig ziek was weer beter? Fijn, zowel voor jou als werkgever als voor de persoon zelf natuurlijk. Aan de bedrijfsarts of Arbodienst moet je dit doorgeven door middel van een herstelmelding. Kreeg de persoon een ziektewetuitkering? Geef dan de betermelding door bij het UWV via het werkgeversportaal. Doe dit binnen twee dagen nadat de melding bij jou is binnengekomen.