Home » Wat stem jij als ondernemer op 22 mei?

Wat stem jij als ondernemer op 22 mei?

stemmenOndernemers kunnen via Ondernemersstem.nl kijken welke politieke partij hun voorkeur heeft bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014. VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hebben de stemwijzer gezamenlijk ontwikkeld.

Ondernemersvriendelijk beleid
Met deze speciale ‘bedrijvenstemwijzer‘ kunnen ondernemers de programma’s van politieke partijen vergelijken op ‘ondernemersvriendelijkheid’. Maar ook ander beleid dat voor ondernemers van belang is komt aan de orde, zoals begrotingsbeleid, arbeidsmarkt, klimaatbeleid, landbouwbeleid en belastingen. Via vijftien uiteenlopende stellingen wordt snel duidelijk welke partij het best aansluit bij de ideeën van de ondernemer.

Grote waarde aan Europese verkiezingen
VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland hechten grote waarde aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Nu de economische seinen weer op groen staan en voor de gehele eurozone de groeiverwachtingen positief zijn, is het belangrijk dat het bedrijfsleven ook in Europees verband ruim baan krijgt, aldus de ondernemingsorganisaties.

Na de test gedaan te hebben mogen we daar wel aan toevoegen dat de vragen waarachtig niet makkelijk te beantwoorden zijn. Zo wordt er gevraagd of er binnen de EU ‘belastingconcurrentie tussen lidstaten mogelijk moet blijven’. Tja. Over welke belasting gaat deze vraag? BTW? Of vermogensbelasting? Erfbelasting? Over alles?

Afijn, u bent ondernemer, dus u komt er vast wel uit.