Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Wat is een VCA bedrijfscertificering en waarom is dit belangrijk?

Wat is een VCA bedrijfscertificering en waarom is dit belangrijk?

Geplaatst in: algemeen

Om te beginnen, wat is een VCA bedrijfscertificaat? Simpel gezegd: VCA staat letterlijk voor “Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers”. Het certificaat toont aan dat jouw bedrijf veiligheid op de werkvloer serieus neemt en hiernaar gehandeld wordt.

Omdat er in verschillende bedrijven en verschillende branches andere eisen worden gesteld aan veiligheid, zijn er drie certificatie niveaus ontwikkeld:

  1. VCA* (VCA 1 ster): dit certificeringsniveau is vooral bedoeld voor kleinere bedrijven die meestal als onderaannemer werkzaam zijn.
  2. VCA** (VCA 2 sterren): dit certificeringsniveau is vooral bedoeld voor grotere bedrijven die meestal als hoofdaannemer werkzaam zijn.
  3. VCA-P (VCA Petrochemie): dit certificeringsniveau is speciaal bedoeld voor bedrijven die werkzaam zijn in de petrochemische sector.

In de praktijk zullen de meeste bedrijven aan een VCA* of VCA** certificering voldoende hebben.

Net als vele andere bedrijfscertificaten is VCA niet verplicht, maar vaak werkt het in je voordeel mee voor een opdracht of aanbesteding.

Veilige werkomgeving

VCA bedrijfscertificaten zijn bedoeld voor branches waarin risicovol werk wordt uitgeoefend. Denk aan bedrijven in de bouw of techniek. In deze branches is een veilige werkomgeving van groot belang. Je wilt immers niet dat je personeel iets overkomt, zij zijn de degene die jouw bedrijf moeten ‘dragen’. Door je bedrijf VCA te certificeren creëer je voor jouw medewerkers een veilige werkomgeving.

Minder ziekteverzuim

Heb je een goed veiligheidssysteem geïmplementeerd waardoor je voldoet aan de VCA certificering, dan zal je zien dat het ziekteverzuim onder je personeel ook vermindert. Je medewerkers zullen op zowel fysiek als mentaal vlak minder klachten vertonen door de maatregelen van uit de VCA norm. Dit zal voor jou als werkgever een groot voordeel hebben, want doorbetalen bij (lang) ziekteverzuim kost een hoop geld.

Hogere productiviteit

Een VCA bedrijfscertificaat zorgt niet alleen voor dat je personeel veilig is, maar het verhoogd zelfs de productiviteit! Als alle maatregelen goed worden nageleefd zal de efficiëntie op de werkvloer ook toenemen. Logischerwijs zal er dus uiteindelijk aan bijdragen dat jouw bedrijf betere resultaten behaalt.

VCA-certificeringstraject

Zoals beschreven kan een VCA bedrijfscertificering dus van veel toegevoegde waarde zijn in diverse branches. Om het certificaat te behalen adviseren we om in zee te gaan met een bedrijf die gespecialiseerd is in de begeleiding hiervan. Een goede partij is Diks Process Support, zij hebben veel ervaring en kunnen je vlekkeloos door het traject heen leiden.

Een VCA-certificeringstraject bij Diks Process Support begint altijd met een nulmeting. Vervolgens zal er een veiligheidssysteem worden opgezet en geïmplementeerd aan de hand van de VCA-checklist. Tijdens een interne audit wordt het veiligheidssysteem getoetst. Is dit in orde, dan zal er een VCA certificaat worden aangevraagd. Tot slot zal er door middel van gespecialiseerde software periodiek het veiligheidssysteem worden geëvalueerd en verbeterd waar nodig. Hierdoor behoud je het VCA bedrijfscertificaat, zonder gedoe.