Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Wat haal je uit een business intelligence platform?

Wat haal je uit een business intelligence platform?

Geplaatst in: algemeen

business-intelligence

De wereld van de IT staat niet stil en je hebt als bedrijf grote belangen om de bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Met business intelligence kun je dit bereiken. Dat is niet alleen belangrijk voor een goede bedrijfsvoering, het helpt ook bij het analyseren van de markt en het inspelen op de behoefte van jouw klant.

Maak gebruik van de informatie die je hebt

Met business intelligence kun je gebruikmaken van alle informatie die voor handen is. Je maakt gebruik van data warehouses, dashboards en rapportagetools om rapporten te genereren. Op basis van de conclusies die uit deze analyses getrokken kunnen worden, bepaal je de bedrijfsstrategie. Je bent er niet alleen zeker van dat je de data gemakkelijk kunt opvragen, je kunt er ook vanuit gaat dat alle informatie die nodig is, in het rapport is opgenomen.

Een compleet en flexibel overzicht

Veel bedrijven kampen met verschillende informatiebronnen, zoals een administratie die uit verschillende applicaties bestaat. Dat maakt het combineren van de verschillende data vaak ingewikkeld. Je loopt het risico dat je essentiële informatie over het hoofd ziet. Met business intelligence worden alle bedrijfsgegevens centraal ondergebracht in één datawarehouse. Dit systeem is niet alleen veilig, maar ook volledig omdat alle informatie nu via één platform toegankelijk is. Daarnaast is het flexibel. Je kunt bijvoorbeeld gevoelige gegevens afschermen zodat de vertrouwelijke rapportages alleen inzichtelijk zijn voor de mensen die daarvoor geautoriseerd zijn.

Verschillende informatiebronnen worden uniform samengebracht

Als je uit verschillende informatiebronnen een bedrijfsanalyse maakt, is de kans groot dat dit een tijdrovend karwei is. De informatie moet uniform gemaakt worden, om met elkaar te kunnen vergelijken en te combineren. Daarbij loop je het risico dat een deel van de cijfers of gegevens onbedoeld niet meegenomen wordt, omdat het systeem deze gegevens niet herkent of meeneemt in de berekening. Het business intelligence concept is erop gericht alle informatie uniform te maken, zodat je zeker weet dat het op alle momenten opvraagbaar en toepasbaar is. In het business intelligence platform sluiten de verschillende databronnen op elkaar aan. Zowel afkomstig van batch als real-time verwerking. Deze ruwe data wordt opgeslagen via een groot verzamelpunt, het zogenaamde data lake. Vervolgens vindt een opschoning plaats van alle gegevens en nadat dat verwerkt is, worden de gegevens en bestanden verplaatst naar het datawarehouse. Vanuit dit datawarehouse kun je vervolgens de gewenste analyses uit laten voeren, waarbij je zeker weet dat alle bestanden en gegevens die beschikbaar zijn, meegenomen worden.

Business intelligence als betrouwbare toepassing

Met het opschonen van de data en het analyseren van de beschikbare gegevens heb je nog niet duidelijk inzichtelijk wat dit betekent voor je bedrijfsvoering. Want wat kun je verder van business intelligence verwachten? De geavanceerde data-inzichten worden gepresenteerd via kubussen, visuele analyses of API’s. Aan de hand van eenvoudige en toegankelijke tools kun je op ieder apparaat en platform de rapporten opvragen en dus ook presenteren aan de belanghebbenden. Dit bespaart je niet alleen tijd omdat je niet een hele nieuwe presentatie in elkaar hoeft te zetten. Het voorkomt ook dat er per ongeluk fouten worden gemaakt bij het overnemen van de gegevens. Met business intelligence heb je een efficiënte en kostenbesparende oplossing voor het samenbrengen van data uit je bedrijfssystemen.