Home » Ondernemersnieuws » administratie » Wanneer heb je recht op een transitievergoeding of een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer heb je recht op een transitievergoeding of een vaststellingsovereenkomst?

Geplaatst in: administratie

Wanneer je onvrijwillig vertrekt bij je werkgever – dus bij ontslag of wanneer je contract niet wordt verlengd – heb je in veel gevallen recht op een transitievergoeding of er wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Wat dit inhoudt, hoe hoog dit bedrag is en in welke gevallen je wel of geen transitievergoeding krijgt? We leggen het je uit. 

Transitievergoeding

Een transitievergoeding is in feite een financiële vergoeding die je krijgt bij ontslag, of wanneer je tijdelijke contract niet wordt verlengd. Hier heb je wettelijk gezien altijd recht op en de hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het aantal jaren dat je in dienst bent geweest.

Wanneer je wel recht hebt op een transitievergoeding:

Je hebt in principe recht op een transitievergoeding wanneer een werkgever besluit jouw contract te beëindigen of niet te verlengen. Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Je hebt recht op een transitievergoeding bij een tijdelijk contract dat niet verlengd wordt door jouw werkgever.
  • Je hebt recht op een transitievergoeding wanneer de werkgever je contract opzegt met toestemming van het UWV.
  • Je hebt recht op een transitievergoeding als de kantonrechter op verzoek van je werkgever het dienstverband opzegt.
  • Ook kun je recht hebben op een transitievergoeding als je zelf de arbeidsovereenkomst beëindigt in het geval de werkgever zich ernstig verwijtbaar heeft misdragen.

Wanneer je géén recht hebt op een transitievergoeding:

Er bestaan enkele uitzonderingen waardoor je géén recht hebt op een transitievergoeding:

  • Wanneer je zelf ontslag neemt of vraagt om ontbinding van je contract.
  • Wanneer je met pensioen gaat en daarom je arbeidsovereenkomst beëindigt.
  • Wanneer je op staande voet wordt ontslagen door zogenoemd ‘ernstig verwijtbaar gedrag’. Denk bijvoorbeeld aan diefstal.
  • Wanneer je jonger bent dan 18 jaar en 12 uur per week of minder werkt.
  • In sommige gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding wanneer het ontslag voortkomt uit bedrijfseconomische redenen. Wel moet er dan een andere voorziening of financiële regeling zijn, wat in de cao moet staan.

Hoe zit dat met een vaststellingsovereenkomst?

Ook kan het zijn dat er voor vertrek een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt gesloten. In dat geval is er geen sprake van een transitievergoeding omdat er geen sprake is van opzegging, maar een zogenaamde beëindiging met wederzijds goedvinden. Bij zo’n VSO is een werkgever niet verplicht een transitievergoeding te betalen, maar doorgaans bieden werkgevers wel een ontslagvergoeding aan. Hier kan gerust over onderhandeld worden, maar vaak is het zo dat werkgevers snel geneigd zijn om meer te bieden in zo’n overeenkomst om langdurige en ingewikkelde procedures zo veel mogelijk te voorkomen. Ook willen ze vaak dat je zo snel mogelijk tekent en akkoord gaat. Toch is het aan te raden eerst genoeg informatie in te winnen, en adviseren we je vaststellingsovereenkomst te laten checken door een arbeidsrechtadvocaat voordat je akkoord gaat.

De hoogte van je transitievergoeding

Hoeveel transitievergoeding je hoort te krijgen is uit te rekenen aan de hand van je maandsalaris en het aantal jaren waarop je in dienst bent geweest. Dit kan gemakkelijk via deze tool van de Rijksoverheid.