Home » Ondernemersnieuws » financiën » Voorkom een faillissement: zorg altijd voor cash

Voorkom een faillissement: zorg altijd voor cash

cashDagelijks kun je lezen over faillisementen van bekende en minder bekende bedrijven. Soms geeft een curator een (summiere) toelichting, vaak ook blijven de redenen vaag. Daarbij helpt het natuurlijk ook niet dat de eigenaren van een gefailleerd bedrijf (of de RvB) zelden de schuld bij zichzelf zoeken. Meestal krijgt ‘de markt’ de schuld, of een grote zakelijke partij die ‘zich onverwacht terugtrok’.

Maar uiteindelijk is er natuurlijk maar één reden dat je bedrijf failliet gaat en dat is dat je je schulden niet meer kunt betalen: er is gebrek aan liquiditeit. En meestal komt dat dan weer omdat een bedrijf zich niet snel genoeg kan aanpassen aan de marktomstandigheden. Menig ondernemer knoopt zich op door verplichtingen aan te gaan die niet meer terug te draaien zijn als er aan de voorkant (tijdelijk) minder binnenkomt.

Financiële buffer

Zorg er dus altijd voor dat je werkt aan een financiële buffer waarmee je tegenslagen kunt opvangen. Die buffer geeft je tijd om te snoeien in de vaste lasten, de verkoop weer aan te wakkeren en om je strategie kritisch onder de loep te namen.

Langlopende contracten

Toon je daarnaast terughoudend bij het aangaan van verplichtingen met een lange looptijd. Vastgoedeigenaren willen graag dat je een langlopend contract tekent, liefst voor 10 jaar of meer. Maar realiseer je dat als de zaken minder gaan, de huur niet lager wordt! En welke ondernemer kan voorspellen hoe zijn zaak er over 10 jaar voorstaat? Een paar maand geleden waren we op een groot kantoor waar maar een paar mensen aan het werk waren. Zag er niet efficiënt uit en dat was het ook niet. De reden: het bedrijf was gekrompen, maar het huurcontract liep nog een paar jaar door.

Leningen

Hetzelfde principe geldt voor leningen, in welke vorm dan ook. Natuurlijk, soms is het noodzakelijk om een langlopende lening aan te gaan, of een leasecontract met lange looptijd te tekenen. Maar ook hier geldt dat je je inflexibel maakt: je kunt er niet snel vanaf op het moment dat de zaken minder goed gaan.

Inzicht in de markt

Je hebt inzicht in de marktontwikkelingen nodig om je bedrijf zo nodig tijdig bij te sturen. Je kunt daarbij niet altijd vertrouwen op je eigen inzichten. De ondernemers die zelfs deze eeuw nog riepen ‘dat het met dat internet niks zou worden’ zijn bepaald niet op de vingers van één hand te tellen… Kijk dus goed om je heen en laat je ook door anderen adviseren (maar vaar niet zomaar blind op die adviezen, dan ben je mogelijk nog verder van huis). Tijdig bijsturen voorkomt in ieder geval dat je onverwacht met lage omzetten en hoge lasten blijft zitten.

Ambitie is mooi, realisme noodzakelijk

Natuurlijk spreekt snel groeien menig ondernemer aan. Snel van één naar tien vestigingen, als een speer van nationaal naar internationaal. Niets mis mee, soms zelfs noodzakelijk. Maar expansie kost geld. En als je dat geld niet zelf op de bankrekening hebt staan, betekent het (weer) een lening. Bekijk dus altijd hoe de weg terug er uitziet.

Het bedrijf is volgens de curatoren ten onder gegaan aan een combinatie van te ambitieuze
groeidoelstellingen, langjarige verplichtingen en tegenwind voor de detailhandel in het algemeen. 

(Over het faillissement van kampeerwinkel De Vrijbuiter)

Niet meer investeren?

Natuurlijk moet je wel blijven investeren! Investeren is groeien, om het maar even gechargeerd te zeggen. Maar zet tijdens het beslissingsproces daarover geen roze bril op. Zorg -uiteraard- altijd voor een gezonde solvabiliteit, maar let ook op je liquiditeit en zet niet al je winst zo vast dat je er bij tegenslagen niet meer bij kunt. Beleggen en sparen kan, als je maar zorgt dat het geld eventueel snel beschikbaar is. Ga je als een raket en hou je geld over? Breng dan je vaste lasten omlaag en zorg dat je nog flexibeler en onafhankelijker wordt dan je al bent.