Home » Ondernemersnieuws » algemeen » De voordelen van equipment lease

De voordelen van equipment lease

Geplaatst in: algemeen, financiën

In de moderne wereld zoals wij die kennen, gaat alles snel. Dit kun je vrijwel overal in terug zien. Zo ook het verouderen van moderne apparatuur. We stellen steeds meer eisen aan onze apparaten, voertuigen en andere materiële zaken. Veel ondernemers zien dat het veel geld kost om alle trends bij te blijven. Een redelijk nieuw fenomeen is het zogenaamde ‘Equipment lease’. Wat is dit precies en wat zijn de beweegredenen om wel of juist niet te kiezen voor deze leasevorm?

Equipment Lease

In wezen is deze leasevorm een manier om gebruik te maken van het nieuwste materieel. Maar zonder dat je hier zelf geld in investeert, of een lening voor afsluit. Zoals vrijwel iedereen weet is leasing een overeenkomst tussen twee partijen. Waarbij de ene partij het product financiert voor de andere partij, tegen een periodieke betaling. Equipment lease gaat over het leasen van kapitaalgoederen in de breedste zin van het woord.

Mogelijkheden

De mogelijkheden van Equipment lease zijn groot. Dit gaat van bouwmachines tot luchtbehandelingsinstallaties. Ook kantoorapparatuur zoals monitoren, beamers en dergelijke, kunnen op deze manier worden gebruikt. Veel ondernemingen die hard groeien, kunnen de kosten van kapitaalgoederen nauwelijks financieren. Het kapitaal van de onderneming is vaak nodig om het onderhanden werk, voor te financieren. Met een leasecontract voor je kantoorapparatuur, hoeft je slechts een maandelijkse bijdrage te leveren. Door het niet te hoeven betalen van de volledige aanschafwaarde, blijft er meer geld over om de groei van het bedrijf te financieren.

Voordelen

Hiermee is direct één van de grootste voordelen genoemd. Maar er zijn meer voordelen, we sommen er een paar op:

  • Zoals gezegd, geen hoge aanschafkosten voor materieel;
  • Ontzorgen van je materieelbeheer door contract met leasemaatschappij;
  • Automatiseren van je processen zonder veel geld te investeren;
  • Maandelijkse een vaste kostenpost voor al je kapitaalgoederen;
  • Het beslissingstraject is korter dan bij een dure aanschaf, dus je beschikt eerder over je nieuwe materieel;
  • De meeste leasemaatschappijen geven een vaste rente af waardoor je voor een lange periode weet wat je uitgaven zijn;
  • Het onderhoud van materieel is in de meeste gevallen geregeld via onderhoudscontracten die de leasemaatschappij heeft;
  • Omdat je op papier de economische eigenaar bent, kun je als zodanig ook je balans opstellen, met de bijbehorende fiscale voordelen.

De voordelen verschillen per leasecontract en zijn afhankelijk van het object waar het over gaat.

In de praktijk

Als je een contract met een vaste prijs kunt afspreken voor het complete pakket aan kantoorapparatuur, is Equipment lease een goede ontzorging. Ook als je per project bijvoorbeeld duur bouwmaterieel nodig hebt, loop je met een leasecontract minder risico. Als je project afloopt en je hebt geen werk meer voor de betreffende machine, is afhankelijk van je contract, de machine ook niet meer jouw zorg. Voordat je dus overgaat op de inkoop van duur materieel is het goed om de optie van Equipment lease te overwegen.

Ondanks alle voordelen van leasen, is het belangrijk dat je je realiseert dat op de lange termijn, kopen vaak voordeliger is. Als het gaat om een apparaat/machine die je voor de volledige technische levensduur nodig hebt, is het soms beter om te wachten tot je zelf de financiële middelen hebt. Belangrijk is dat je een inschatting hebt gemaakt, niet alleen over de aanschafprijs, maar ook alle bijkomende kosten tijdens het gebruik.