Home » Ondernemersnieuws » algemeen » ‘Vooral detailhandel en bouw profiteren van economische opleving’

‘Vooral detailhandel en bouw profiteren van economische opleving’

Geplaatst in: algemeen, detailhandel

Volgens het IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, is het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers met 21 procent afgenomen in het derde kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden daalde het aantal aanvragen met 34 procent.

IMK introduceerde in 2011 de IMK-Index. Deze is maatgevend voor het aantal ondernemers dat in zwaar weer verkeert. In de praktijk blijkt de IMK-Index een goede voorspeller te zijn voor de faillissementsrapportages van een half jaar later. De index is gebaseerd op het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen in de vorm van krediet en/of uitkering bij gemeenten in Nederland. Op 155.nl is een zelftest opgenomen, waarmee ondernemers kunnen vaststellen of zij tot de doelgroep van deze regeling behoren.

“Vooral de detailhandel en de bouw profiteren sterk van de economische opleving”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK. “In de horeca is die verbetering minder sterk en in sectoren met veel zzp’ers, zoals de zorg en ict, zien we het aantal bijstandsaanvragen juist groeien. Het duidt naar onze mening op structurele tariefdruk in die sectoren door overcapaciteit.”

De IMK-Index werd voor 2008 op 100 gesteld. In het derde kwartaal van 2014 stond de index op 111; in dezelfde periode van 2015 op 95 en in 2016 daalde de IMK-Index naar 63.

De Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) is als vangnet in het leven geroepen voor ondernemers die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten en draagt direct bij aan continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen.