Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Vertrouwen van MKB-ondernemers daalt structureel

Vertrouwen van MKB-ondernemers daalt structureel

Geplaatst in: algemeen

Het vertrouwen van MKB-ondernemers, in zowel het eigen bedrijf als in de eigen sector, is in de afgelopen zeven jaar structureel gedaald. Daarnaast is ook het geloof in een positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie structureel gedaald, maar minder sterk dan dat in de eigen sector. Het vertrouwen in het overheidsbeleid is bij de ondernemers weliswaar laag maar werd niet minder.

Het ondernemersvertrouwen is een zesje waard
Het ondernemersvertrouwen uitgedrukt in een rapportcijfer is teruggelopen van een 6,8 in 2006 tot een 6,1 in 2013. Het ondernemersvertrouwen veert mee op de bewegingen in de conjunctuur. In crisisjaren is het laag, in jaren van hoogconjunctuur hoog. Over de laatste zeven jaar kunnen we spreken van een structurele daling. Daarbij is ook het vertrouwen in de eigen sector de afgelopen jaren structureel gedaald.

Er zijn tussen sectoren wel verschillen in hoeverre het vertrouwen van ondernemers in de sector is gedaald. Zo hebben MKB-ondernemers in de dienstverlening in de periode 2007-2013 het meeste vertrouwen in hun eigen sector, hun collega’s in de handel en vervoer het minste. Het geloof in een positieve ontwikkeling van de Nederlandse economie is ook in het afgelopen decennium structureel gedaald, maar minder sterk dan het vertrouwen in de eigen sector. Het vertrouwen dat ondernemers in het overheidsbeleid hebben was al laag, maar werd niet minder. Het vertrouwen in het overheidsbeleid steeg zelfs als een nieuw kabinet zich aandiende maar daalde richting het einde van een regeerperiode. Verder geldt dat naarmate een bedrijf groter is, ook het vertrouwen in het overheidsbeleid groter is.

Lees het het rapport over het ondernemersvertrouwen door de jaren heen (pdf)