Home » Vertegenwoordigers ZZP-er blijven kibbelen

Vertegenwoordigers ZZP-er blijven kibbelen

expertsZZP Netwerk Nederland heeft het Expertisecentrum Zelfstandig Ondernemerschap opgericht. ‘Succesondernemers’ zullen in dit Expertisecentrum tezamen met wetenschappers, onderzoekers en economen zitting nemen en gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan de overheid over de begrippen ondernemen en ondernemerschap. Het expertisecentrum kan volgens ZZP Netwerk Nederland worden gezien als de Raad van Advies van de BV Nederland.

Pikant is dat de plannen voor een dergelijk expertisecentrum ook zijn gemaakt door FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en het Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Die hebben hun plannen een week eerder aangeboden aan de minister en de Tweede Kamer. Maar volgens ZZP Netwerk Nederland kan het nooit wat worden met die plannen zolang die het initiatief zijn van vakbonden: “Het aanzwengelen van dit debat kan alleen door ondernemers worden gedaan. De vakbonden worden bestuurd door mensen die zelf geen ondernemer zijn. Politici hebben ook vaak een verkeerde beeld van de realiteit. Dit kunnen en mogen we dus niet aan hen overlaten! Wij gaan zelf dit Expertisecentrum runnen.”

De essentie van het Expertisecentrum zit hem volgens ZZP Nederland in het debat over wat ondernemerschap is en hoe je ondernemers succesvol kunt laten zijn: “Het debat gaat nu te veel over wet- en regelgeving terwijl iedere ondernemer weet dat hij het uiteindelijk toch helemaal zelf moet doen, ongeacht hoe wet- en regelgeving is opgebouwd. Het Expertisecentrum gaat adviseren over de eigen kracht van ondernemers en waar de succesfactoren zitten. Het is bovendien merkwaardig dat in het huidige debat de focus vooral ligt op wie de ondernemer is, terwijl we over de output moeten praten. Klanten interesseert het namelijk niets of het werk door één of door meerdere ondernemers/bedrijven wordt verricht. Die willen gewoon een eindresultaat waarvoor ze betalen.”

En om die woorden kracht bij te zetten krijgen FNV Zelfstandigen, FNV Zelfstandigen Bouw, PZO en ZZP-Nederland geen zetel in het expertisecentrum. Ook MKB-Nederland is hiervoor voorlopig niet uitgenodigd.