Home » Ondernemersnieuws » personeelszaken » Veiligheid in je magazijn: 8 tips

Veiligheid in je magazijn: 8 tips

Geplaatst in: algemeen, personeelszaken

Volgens de Arbowetgeving moet een werkgever zijn medewerkers de garantie geven op een veilige werkplek. Dit kan ook door een verzekeraar als voorwaarde in de polis worden opgenomen. Heb jij als ondernemer een magazijn omdat je bijvoorbeeld in de logistieke sector actief bent of een productiebedrijf hebt? Dan zul je hier dus ook over na moeten denken. Je wil immers niet alleen dat je medewerkers veilig kunnen werken, maar het scheelt ook nog eens in ziekteverzuim.

Het ARBO opleidingscentrum geeft acht handige tips om de veiligheid in je magazijn te vergroten. Hierbij worden diverse aandachtsgebieden onderscheiden, zoals de bescherming en zichtbaarheid van mensen, veilig werken met intern transportmiddelen en het organiseren van het magazijnverkeer.

Bescherming en zichtbaarheid van medewerkers

Hoe kostbaar de opgeslagen goederen in een magazijn ook zijn, het meest kostbaar zijn toch je medewerkers. De eerste twee tips hebben te maken met de zichtbaarheid en direct bescherming van de werkzame mensen in het magazijn.

  • Laat medewerkers beschermende en fluorescerende werkkleding dragen voor een goede zichtbaarheid.
  • Maak het dragen van veiligheidsschoenen verplicht ter bescherming.

Veilig werken met transportmaterieel

In magazijnen moeten vaak zware of grote producten of bijvoorbeeld pallets verplaatst worden, soms ook nog eens op grote hoogte. Aan het gebruik van zwaar materieel ontkom je eigenlijk niet dus. De volgende drie tips hebben te maken met het veilig werken met transportmaterieel, zoals een heftruck.

  • Het is verstandig heftrucks te voorzien van een visueel waarschuwingssignaal, een zogeheten blue spot.
  • Een mechanische wielblokkering bij laaddocks kan ernstige ongelukken voorkomen.
  • Om medewerkers veilig te kunnen laten werken wordt een heftruck cursus met regelmatige opfriscursussen aangeraden.

Het interne verkeer regelen

Tenslotte is het, net zoals in het gewone verkeer op straat, van groot belang het verkeer binnenin het magazijn goed te organiseren. Hoge stellages kunnen het zicht bijvoorbeeld behoorlijk belemmeren. Signaleringen en gedragsregels spelen een belangrijke rol in het vergroten van de veiligheid.

  • Hang bolle spiegels op kruispunten op.
  • Scheid de diverse verkeerstromen door middel van signaleringen op de vloer. Maak zebrapaden, gescheiden voetpaden en werkplekken goed zichtbaar om aanrijdingen te voorkomen.
  • Zorg er natuurlijk ook voor dat mensen op de hoogte zijn van de geldende gedrags- en verkeersregels en attendeer ze hier vaak op door borden. Onveilige situaties ontstaan immers vaker door het niet veilig handelen van mensen dan door bijvoorbeeld onveilige middelen.

Natuurlijk houd je je als ondernemer bezig met omzet en winst, maar veiligheid gaat voor alles!