Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Veilig werken in risicovolle situaties 

Veilig werken in risicovolle situaties 

Geplaatst in: algemeen

Heb jij een eigen onderneming waarbij jouw werknemers in risicovolle situaties werken? Dan wil je natuurlijk dat jouw werknemers zo veilig mogelijk te werk gaan. Helaas wordt niet altijd genoeg stilgestaan bij veilig werken op locaties die veel risico met zich meenemen. De veiligheidsregels en -gedragscodes worden soms ook wel vergeten. Maar hoe zorg je ervoor dat jouw werknemers veilig werken en hier ook betrokken mee bezig zijn? Hier geeft VGM BOX je in dit artikel tips voor.

Maak je werknemers bewust

Het grootste probleem onder werknemers is dat ze vaak nog onvoldoende bewust zijn van de risico’s die bij bepaalde werkzaamheden komen kijken. Het is dan ook dat je medewerkers eerst bewust moeten worden van deze risico’s. Een veiligheidsopleiding helpt hierbij. Denk bijvoorbeeld aan een VCA cursus. Tijdens een VCA cursus leren je werknemers de risico’s en risicovolle situaties te herkennen. Daarnaast leren ze wat ze moeten doen om de risico’s te minimaliseren.

Zodra je werknemers weten wat de risico’s zijn, ze kunnen herkennen en ze kunnen voorkomen, zijn ze klaar om veilig te werk te aan. Toch is het van belang dat na het behalen van het VCA-diploma de belangen van veilig werken te blijven herhalen. Zo kan tijdens werkbijeenkomsten of toolboxmeetings met behulp van presentaties, video’s en foto’s bewustwording van de gevolgen van onveilig werken worden gecreëerd.

Geef medewerkers de ruimte om input te geven

Door werknemers te laten meedenken, geef je ze het gevoel dat ze erbij horen. Daarnaast zijn ze doordat ze hun eigen inbreng kunnen geven, meer bezig met veiligheid. Een meeting is hiervoor het perfecte moment. Leg een stelling voor en zorg ervoor dat iedere medewerker aan het woord komt. Zo kan iedereen zijn punten aandragen en mening geven. Zorg ervoor dat je goed naar je medewerkers luistert en laat zien dat je de besproken punten oppakt. Je medewerkers zullen zich hierdoor gehoord voelen, wat er voor zorgt dat ze in de toekomst nog meer met veiligheid bezig zullen zijn.

Zorg voor triggers over veilig werken

Het is goed om het persoonlijk over veilig werken te hebben, maar nog beter is het om meer dan één trigger te geven. Laat op zoveel mogelijk plekken het belang van veilig werken zien. Ga voor posters over bedrijfsongevallen in de kantine of kies voor een ander communicatiemiddel, zoals e-mails, om de aandacht van je werknemers te triggeren.

Geef je werknemers genoeg uren

Hoe goed een werknemer ook opgeleid kan zijn of hoeveel triggers er op werk of tijdens een meeting maar gegeven worden, als een werknemer niet genoeg tijd voor een werkzaamheid krijgt, zal de veiligheid achteruit gaan. Zorg ervoor dat jouw medewerkers voldoende tijd en benodigdheden hebben om hun werk goed en veilig uit te voeren. Als jouw werknemers worden gekort in uren om meer werk op één dag te kunnen uitvoeren, kunnen ze slordig worden. Dit zorgt snel tot onveilige situaties. Geef de medewerkers dus altijd een reële tijd voor een klus en zorg voor de materialen waarmee ze makkelijk veilig kunnen werken.