Home » Ondernemersnieuws » overheid » Topsectoren, wat zijn dat eigenlijk?

Topsectoren, wat zijn dat eigenlijk?

Geplaatst in: overheid

De laatste jaren wordt veel gezegd over de Nederlandse topsectoren. Veel bedrijven in deze topsectoren zijn de paradepaardjes van de Nederlandse economie. Vaak zijn deze bedrijven zeer innovatief en internationaal georiënteerd. Voor een juist beeld over de omvang en belang van de negen topsectoren is er binnen het onderzoeksprogramma MKB en Ondernemerschap extra onderzoek uitgevoerd.  De resultaten van dit onderzoek worden nu op een website bijeengebracht en gepresenteerd. Op deze kennissite wordt een grote hoeveelheid informatie weergegeven in publicaties, factsheets en microdata. Deze unieke informatie is vrij toegankelijk.

De kennissite Topsectoren kunt u bereiken op internetadres:http://www.topsectorenonderzoek.nl/

Factsheets en andere publicaties
Van de negen topsectoren, die centraal staan in het bedrijvenbeleid van het kabinet, zijn zogeheten ‘factsheets’ gemaakt. Bij elke ‘factsheet’ is een toelichtende tekst geschreven die ingaat op zowel de structuur als de ontwikkeling van de betreffende topsector. Het rapport ‘Topsectoren: Beeld en Ontwikkeling’ is een bundeling van de betreffende ‘factsheets’ met de toelichtende teksten. Ook  onderzoekrapportages zoals “Internationale Oriëntatie Topsectoren” kunt u onder Publicaties vinden en downloaden. De onderzoekrapportages behandelen verschillende onderwerpen, zoals innovatie, financiering en internationalisering.

Microdata
In het kader van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap heeft Panteia in 2012 een panel opgezet van bedrijven uit de negen topsectoren: het topsectorenpanel. Het doel van het panel is om valide en actuele economische informatie op het niveau van de negen topsectoren te verschaffen. Vragen zijn gesteld over het bedrijf, het ondernemingsklimaat, het topsectorenbeleid, innovatie en over economische prestaties. Bijvoorbeeld, hoe percipiëren ondernemers uit de negen topsectoren het huidige ondernemingsklimaat?  Resultaten uit het panelonderzoek worden in grafieken en tabellen weergegeven.