Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » Tips om duurzaam te ondernemen

Tips om duurzaam te ondernemen

Geplaatst in: duurzaamheid

Duurzaam ondernemen is makkelijker dan je denkt. Het zijn kleine veranderingen in jouw organisatie die het verschil maken. Denk jij erover om een slag te maken in duurzaamheid? Vele organisaties gingen je al voor. Een voorbeeld van zo’n organisatie is Rebel Uitvaart. Ook als ​begrafenisondernemer​ kun je duurzame keuzes maken. Deze ​uitvaartondernemer verzorgt zo duurzaam mogelijke uitvaarten. Ze werken daarvoor samen met GreenLeave. GreenLeave is een samenwerking van uitvaartondernemers in Nederland die op een praktische manier invulling geven aan duurzaamheid bij de keuzes van een uitvaart.

5   duurzame kernprincipes

Oké, we nemen Rebel Uitvaart als voorbeeld. Hoe ziet dat er dan uit? Wat zijn de duurzame keuzes die zij maken? Ze houden zich op twee manieren met duurzaamheid bezig. Ten eerste bieden ze hun klanten een duurzame uitvaart aan en ten tweede maken ze in hun eigen bedrijfsvoering ook duurzame keuzes. Ze hanteren daarvoor hun vijf duurzame kernprincipes.

  1. De Duurzame Uitvaartondernemer is een goede werkgever;
  2. De Duurzame Uitvaartondernemer minimaliseert de milieu-impact van haar bedrijfsvoering;
  3. De Duurzame Uitvaartondernemer houdt bij haar inkopen rekening met duurzaamheid;
  4. De Duurzame Uitvaartondernemer doet eerlijk zaken en houdt rekening met de wensen en belangen van haar klant;
  5. De Duurzame Uitvaartondernemer ondersteunt maatschappelijke initiatieven.

Wat houden deze duurzame principes concreet in?

Wil jij ook duurzamer ondernemen? Dan zijn deze principes wellicht voor jou ook een goede leidraad en maak ze toepasbaar voor jouw branche. Deze vijf principes omvatten veel duurzame keuzes op gebied van het milieu maar ook wat betreft mensen en de maatschappij. Zoals het eerste en laatste principe laten zien. Want duurzaamheid betekent ook: duurzame relaties en ruimte voor ontwikkeling en groei.

Milieu-impact minimaliseren van bedrijfsvoering

Een goed startpunt voor doorvoeren van een duurzame bedrijfsvoering is het uitvoeren van een energiescan. Zo’n scan laat zien op welke punten verbeteringen kunnen worden gedaan. Denk aan: energiezuinige apparatuur, led-verlichting, papierstromen digitaliseren, digitale klantdossiers etc.

Duurzame inkopen doen

Dit is eigenlijk heel simpel: indien er een product met een duurzaamheidskenmerk beschikbaar is dan kies je hiervoor. Denk aan papier, koffie en thee, kantoorartikelen en schoonmaakmiddelen. Of bijvoorbeeld bij de keuze van bedrijfsauto: kies voor een elektrische auto of een auto met zo min mogelijk uitstoot. Kortom, kies voor alle artikelen de duurzame variant.

Duurzame begrafenis of crematie

Vervolgens zijn er natuurlijk de keuzes wat betreft een begrafenis of crematie. Welke mogelijkheden zijn daarvoor beschikbaar? Zowel een begrafenis als een crematie kan op een duurzame manier worden uitgevoerd, het ene is niet nadrukkelijk beter voor het milieu dan het andere, het gaat vooral om de keuzes eromheen: gebruik natuurvriendelijke, recyclebare materialen voor de kist, lijkwade en kleding. Een digitaal condoleanceregister en digitale rouwkaarten. Denk ook aan vervoer: elektrisch rouwvervoer, of maak gebruik van een fiets en vraag bijvoorbeeld nabestaanden om met het openbaar vervoer te komen.