Home » Ondernemersnieuws » duurzaamheid » Tekort personeel zorgt (mede) voor vertraging verduurzaming

Tekort personeel zorgt (mede) voor vertraging verduurzaming

Geplaatst in: duurzaamheid, personeelszaken

Nederland zet massaal in op het opwekken van energie door middel van zonnepanelen, maar juist door die massale belangstelling kan de branche het werk nauwelijks aan. Veel installateurs kampen met personeelsgebrek en gekwalificeerde medewerkers zijn steeds moeilijker te vinden. Een bijkomend probleem is dat de regelgeving vorig jaar verder werd aangescherpt, waardoor bedrijven aan nieuwe criteria moeten voldoen om zich erkend installateur te mogen noemen.

Gespecialiseerde klus

Het kopen van zonnepanelen is zo gedaan, maar het plaatsen ervan is een ander verhaal. Dit moet gebeuren door een professionele installateur met zonnepanelen montagemateriaal van goede kwaliteit. Het plaatsen van de zonnepanelen gebeurt namelijk onder gevaarlijke omstandigheden op grote hoogte. Geen dak is hetzelfde en bovendien is ook niet elk dak geschikt om zonnepanelen te kunnen dragen. Al met al komt het erop neer dat je als particulier niet zelf het dak op moet gaan om zonnepanelen te plaatsen. Dit laat je over aan de ervaren vaklieden, die vaker met dit bijltje gehakt hebben. Maar doordat de installateurs moeilijk aan personeel kunnen komen, bestaat het gevaar dat het hele proces van verduurzaming in ons land vertraging oploopt.

Verschillende montagesystemen

Zonnepanelen zijn er in verschillende soorten en maten. De producenten van deze panelen verbeteren hun producten continu. Een paneel dat je tien jaar geleden kocht, zal wellicht een minder hoge opbrengst hebben dan een paneel dat recent van de fabrieksband rolde. Daarnaast zijn er ook diverse montagesystemen, afhankelijk van het type dak. Er is bijvoorbeeld een zonnepanelenmontagesysteem schuin dak nodig voor een traditioneel pannendak, terwijl er voor platte daken weer andere systemen zijn. Met name bij oudere woningen is het raadzaam om eerst een bouwkundig onderzoek te laten uitvoeren, zodat je zeker weet dat de dakconstructie de panelen kan dragen.

Elektriciteitsnet

En dan is er nog een andere factor die mogelijk kan zorgen voor een flinke vertraging van de verduurzamingsprojecten. Ons elektriciteitsnet heeft een maximum capaciteit en die capaciteit is inmiddels bijna bereikt. Er zijn al gebieden waarin bedrijven het overschot aan opgewerkte elektriciteit niet meer aan het net kunnen leveren, omdat er geen ruimte meer is. Hiervoor zal een oplossing moeten worden gevonden. Een mogelijke oplossing is het tijdelijk opslaan van elektriciteit op de plaats waar het opgewekt wordt. Bij zonneparken zou een grote opslagcentrale kunnen worden gebouwd, in eigen huis kunnen we elektriciteit tijdelijk opslaan in een grote accu, zodat het elektriciteitsnet ontlast wordt.