Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Stimulans voor BBL-leerlingen binnen het bedrijf

Stimulans voor BBL-leerlingen binnen het bedrijf

Geplaatst in: algemeen

Ook voor jouw bedrijf wil je waarschijnlijk in de toekomst beschikken over voldoende en kwalitatief goed opgeleid personeel. En het is belangrijk dat jonge leerlingen de kans krijgen om in de praktijk een vak leren. In het beroepsonderwijs is het praktijkleren (tegelijkertijd leren en werken) een zeer belangrijk onderdeel. Een deel daarvan is de Beroeps Begeleidende Leerweg, ofwel BBL. De leerling leert al werkende. Dat betekent in de praktijk meestal 4 dagen werken bij een erkend leerbedrijf en één dag naar school. Je kunt ook jouw bedrijf ook aanmelden als leerbedrijf. Dat vereist een erkenning zodat je kunt zorgen voor een goede begeleiding. Je voorziet de leerling van de kennis en vaardigheden die hij nodig heeft voor de arbeidsmarkt. Ook help je hem met de voorbereiding van de examens. Examens oefenen voor het theorie-examen kan bijvoorbeeld door examentraining.

Hoe word je een leerbedrijf?

SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) is de organisatie die een bedrijf kan erkennen als leerbedrijf. Dit gaat op basis van een aantal voorwaarden. Ten eerste zal er bedrijfsadviseur van SBB langskomen voor een gesprek en ter plekke bekijken wat de mogelijkheden zijn. Daarbij bekijkt hij hoe het bedrijf het praktijkleren vorm kan geven. Verder zal hij beoordelen of er een geschikte praktijkopleider binnen het bedrijf aanwezig is. Examens oefenen is onderdeel van het totale examen.

Proeve van bekwaamheid

BBL-leerlingen moeten voor het praktijkexamen een ‘Proeve van Bekwaamheid’ afleggen. Dat betekent dat iedere leerling een aantal kerntaken moet beheersen. Voor iedere afzonderlijke kerntaak worden 2 praktijkopdrachten uitgevoerd. Leerlingen moeten zich ook verder voorbereiden op het examen. Dat kan op vele manieren, maar een oud examen oefenen is de meest beproefde methode. Het gaat namelijk niet alleen om het leren van alle feiten, het gaat er ook om dat de leerling de vaardigheden aanleert zodat hij zelf bepaalde inzichten krijgt om de vragen te kunnen beantwoorden. Met de oude examens kan hij of zij de lesstof beter onder de knie krijgen.

Hoe werkt het?

De proeve start met een introductiegesprek waarbij de leerlingen twee opdrachten krijgen die ze moeten uitvoeren. Iedere opdracht bestaat uit 3 fases:  voorbereiding, uitvoering en afronding. Ten slotte vindt er een eindgesprek plaats waarbij de leerling direct de uitslag krijgt. Een leerling doet 1 proeve per dag.

BBL-leerlingen en theorie-examen

Naast het praktijkexamen moeten alle BBL leerlingen ook een theorie-examen afleggen. Een goede voorbereiding is het halve werk. Stimuleer de BBL-leerling om veel met examen te oefenen. Zo weten ze hoelang het duurt voor ze het examen af hebben. Ze krijgen examenervaring en kunnen dan een goede inschatting maken. Verder bieden ouden examens oefenen ook een rode draad. Ze gaan zien welke vragen er gesteld worden en welke antwoorden gewenst zijn. Het laat ze tevens zien in hoeverre ze de stof beheersen. Laat ze uitzoeken hoe ze aan de antwoorden moeten komen. De praktijkbegeleider van het bedrijf moet de leerlingen begeleiden in het werk- en leerproces om zo tot het beste resultaat te komen voor beide partijen.