Home » Ondernemersnieuws » financiën » Stichting houdt toezicht op crowdfunding

Stichting houdt toezicht op crowdfunding

Geplaatst in: financiën

Stichting Crowdfundersbelangen is in november 2016 opgericht als onafhankelijke toezichthouder op ondernemingen en instellingen die door middel van crowdfunding zijn gefinancierd; de stichting behartigt de collectieve belangen van beleggers/crowdfunders.

De laatste tijd staat de crowdfundingsector onder druk als gevolg van enkele probleemgevallen die in de media zijn uitgelicht. Het is essentieel dat het vertrouwen van beleggers/crowdfunders in de sector niet (verder) wordt geschaad. De stichting wil hieraan een concrete bijdrage leveren door gedurende de looptijd van de financiering toezicht te houden op de betreffende onderneming of instelling. Tevens wil zij het gebruik van zekerheden (bijv. pandrecht) bevorderen.

“Door terugtrekkende banken is crowdfunding voor veel bedrijven een essentiële manier om investeringen gefinancierd te krijgen. Crowdfunding wordt een miljarden business maar moet snel volwassen worden”, vinden Mark Olie en Stephan van de Vusse, bestuurders van Stichting Crowdfundersbelangen. “De AFM wil deze vorm van financiering verduurzamen en professionaliseren maar maakt zich zorgen over het te lage risicobesef van beleggers en het risicobeheer van lopende trajecten. Als crowdfundingplatforms zich aansluiten bij een onafhankelijke toezichthoudende stichting, krijgt de sector het door de AFM beoogde duurzame en professionele karakter.” De sector heeft naar de mening van bestuurders een partij nodig die niet verweven is met de gefinancierde ondernemingen en instellingen dan wel de crowdfundingplatforms maar slechts de collectieve belangen van de beleggers dient.

De werkzaamheden van de stichting omvatten een analyse van de financieringsstructuur en een controle of deze structuur inclusief eventuele zekerheden op de afgesproken wijze tot stand komt. Gedurende de looptijd analyseert de stichting de jaarrekening en bericht zij de beleggers hierover. Als er sprake is van een (dreigende) default houdt de stichting op de beheermaatregelen van het crowdfundingsplatform of treft de stichting namens de beleggers zelf maatregelen, zoals bijvoorbeeld het opeisen van de lening en het uitwinnen van eventuele zekerheden.