Home » Ondernemersnieuws » financiën » Sparen en beleggen

Sparen en beleggen

Geplaatst in: financiën

Sparen of beleggen? Dat is een vraag waar elke ondernemer vroeg of laat mee geconfronteerd wordt. Als het goed gaat in je bedrijf en je houdt financiële middelen over, dan kun je daar verschillende dingen mee doen. Natuurlijk kun je je bedrijf uitbreiden, of investeringen in je onderneming doen. Maar het is ook belangrijk om een deel van uw financiële middelen opzij te zetten. Zo heb je een buffer voor minder goede tijden, kun je onverwachte tegenvallers opvangen en bouw je oudedagsvoorzieningen op. Maar hoe kun je dat het beste doen? Zowel bij sparen als bij beleggen zet je je geld voor een bepaalde tijd uit en ontvang je daarvoor een vergoeding. Maar er bestaan ook verschillen tussen sparen en beleggen.

Sparen
Je kunt je geld uitzetten op een spaarrekening of spaardeposito bij een bank of bij een financiële instelling. Over je tegoed ontvang je dan een rentevergoeding. De hoogte van de nominale rente is afhankelijk van de omvang van je spaartegoed en de tijd gedurende welke je het spaartegoed vastzet. De lange rente is meestal hoger dan de korte rente. Als je rentevergoeding meerdere keren per jaar wordt bijgeschreven, heb je een effectieve rente die iets hoger is dan de nominale rente. Het risico dat je bij sparen loopt, is de mogelijkheid van een faillissement van de bank of financiële instelling en de kans dat de inflatie hoger is dan je rentevergoeding, maar die kans is natuurlijk niet zo groot. Je uitgezette geld wordt dan ondanks de rentevergoeding minder waard. Daarom is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de nominale rente, maar ook naar de reële rente. Simpel samengevat is de reële rente gelijk aan het nominale rentepercentage minus het inflatiepercentage.

Beleggen
Als je bereid bent om wat meer risico te lopen, kun je je geld ook gaan beleggen in effecten of waardepapieren. Je kunt dan kiezen voor obligaties, aandelen, opties en andere financiële instrumenten. Afhankelijk van het door jou gekozen product, ontvang je een rentevergoeding, dividend of een premie. Daarnaast kun je de effecten of waardepapieren verkopen en daarmee koerswinst realiseren. Voor het handelen in effecten kun je terecht bij vermogensbeheerders, bij beleggingsmaatschappijen en bij beleggingsfondsen, die je adviseren. Je kunt ook zelfstandig beleggen via je bank. Het risico dat je loopt bij het beleggen in aandelen en obligaties is dat deze effecten in waarde kunnen verminderen, waardoor je bij verkoop minder geld terug krijgt dan je had geïnvesteerd. Bij ingewikkelder financiële instrumenten zoals opties en derivaten, loop je bovendien een risico dat je extra geld moet betalen. Als algemene vuistregel geldt: hoe hoger de mogelijke vergoeding, hoe groter het risico op verlies.