Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Word jij al snel betaald door grote opdrachtgevers?

Word jij al snel betaald door grote opdrachtgevers?

Geplaatst in: algemeen

Ongelofelijk je best doen, een mooie klus klaren en vervolgens maanden op je geld moeten wachten. Het is niet alleen een ergernis van zzp’ers en mkb-bedrijven, maar het kan je ook noodlottig worden. Want zonder fatsoenlijke cash-flow, wordt het investeren in de toekomst wat lastig. En wordt het beleg op de boterham wat dunner… Maar volgens Betaalme.nu wordt de betalingsmoraal in ons land beter, zo begrijpen we uit hun persbericht. Moeten we wel meteen bij vermelden dat 26 aangesloten ‘grote jongens’ (meer dan 250 werknemers) niet heel erg veel is. Daar hebben we er toch een paar duizend van?

PostNL, Koninklijke Philips Nederland, Achmea, de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE), ISS, Van Oers United, Rijk Zwaan en USG People hebben zich aangesloten bij Betaalme.nu, het initiatief van grote bedrijven en organisaties om facturen van hun leveranciers uit het mkb sneller te betalen. Inmiddels hebben 26 deelnemers zich bij Betaalme.nu aangesloten. Uit de manifesten waarin de bedrijven hun toezeggingen openbaar maken, blijkt dat betaling aan mkb-leveranciers binnen 30 dagen een steeds breder gedragen norm wordt.

“Dat steeds meer bedrijven via Betaalme.nu dertig dagen als uiterste betaaltermijn hanteren, is niet alleen van belang voor hun directe leveranciers, maar draagt ertoe bij dat het een algemeen gehanteerde norm wordt”, zegt Joost van den Hondel, een van de initiatiefnemers van Betaalme.nu. “Dat is goed voor het mkb en daarmee ook voor de Nederlandse economie.”

Casper van den Herik, CFO van NLE: “Niet eens zo lang geleden waren wij zelf nog een mkb-bedrijf, wij weten dan ook hoe belangrijk het is dat facturen binnen de gestelde termijn betaald worden. Door ons aan te sluiten bij Betaalme.nu hopen we meer mkb-bedrijven de kans te geven uit te groeien tot een groot bedrijf.”

Betaalme.nu is in november 2015 van start gegaan, met als streven om binnen vijf jaar € 2,5 miljard uit openstaande facturen vrij te maken voor het mkb. Het doel is dat minstens de helft van de 1.000 grootste Nederlandse ondernemingen zich aansluit, zodat minstens een kwart van het Nederlandse mkb makkelijker toegang tot liquiditeit krijgt.

Gesteund door EZ
Betaalme.nu wordt gesteund door het ministerie van Economische Zaken. “De afgelopen jaren is de gemiddelde betalingstermijn al verkort van 43 dagen tot 32 dagen”, zegt minister Henk Kamp. “Met Betaalme.nu zetten we in op de realisering van een verdere verkorting. Ik heb veel waardering voor de inzet van de grote bedrijven die zich bij Betaalme.nu hebben aangesloten en roep andere grote bedrijven op dit voorbeeld te volgen.”

“Het mkb is de motor achter de landelijke economie. Gezien het mkb wendbaar en innovatief is, ligt daar de basis voor herstel en groei van de Nederlandse economie”, zegt Johan Bogaard, Country Finance Director van USG People The Netherlands. “USG People wil graag vanuit haar maatschappelijke rol duurzaam bijdragen aan het versterken van de positie van het mkb middels het sneller betalen van facturen. Dit vergroot hun financiële slagkracht.”

“Wij juichen het initiatief van Betaalme.nu van harte toe”, zegt Davy Vreys, CFO van ISS Facility Services. “Betere betalingstermijnen leiden niet alleen tot meer werkgelegenheid, maar geven ook een impuls aan kleine innoverende bedrijven waarmee we samenwerken. Bovendien laten we hiermee zien dat we fatsoenlijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen.”