Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Secure2Go, de specialist in agressiealarmering

Secure2Go, de specialist in agressiealarmering

Geplaatst in: algemeen

Veel mensen worden tijdens hun werk wel eens geconfronteerd met agressie en geweld. In die gevallen is het belangrijk om snel en onopvallend hulp in te kunnen roepen. Het Duivense bedrijf Secure2Go levert speciaal voor deze mensen betrouwbare alarmsystemen waarmee ze hun collega’s of de politie kunnen alarmeren.

“We zijn hier in 2014 mee begonnen toen we merkten dat agressie- en geweldsincidenten steeds vaker in het nieuws kwamen.” Zegt Thijs Wagenaar, directeur van Secure2Go. “Onze eerste klant was de sociale recherche in een middelgrote gemeente in het oosten van het land. Daarna volgden al snel meer gemeenten en andere organisaties waarvan de medewerkers tijdens huisbezoeken in penibele situaties belandden. Denk bijvoorbeeld aan sociaal hulpverleners, zorgverleners, medewerkers van woningcorporaties, overheden en nutsbedrijven”

Met één druk op de alarmknop hulp inroepen

Secure2Go levert de medewerkers van deze en andere organisaties een klein apparaatje voorzien van een noodknop waarmee via het mobiele netwerk contact gelegd kan worden met een particuliere alarmcentrale. Binnen 30 seconden luistert een getrainde centralist via het apparaat mee met de situatie en wanneer blijkt dat er daadwerkelijk iets aan de hand is wordt via een directe lijn de politie ingeschakeld. Doordat de mobiele alarmknop bij het alarm de actuele gps-locatie wordt meegestuurd is direct de locatie van de persoon in nood bekend.

Mobiele agressiealarmering is een belangrijk vangnet

“Mobiele alarmering moet je zien als een vangnet dat je gebruikt als de situatie dusdanig escaleert dat je niet meer in je eigen veiligheid kunt voorzien. Het voorkomt dus geen geweld maar het geeft je de mogelijkheid onopgemerkt hulp in te roepen als dat nodig is. In die gevallen is het vaak niet mogelijk om een telefoon te pakken, te ontgrendelen, 112 te bellen en uit te leggen waar je bent en wat er aan de hand is. Een bedreiger zal dat in veel gevallen niet toestaan.” Zegt Thijs realistisch.

Een agressie-incident heeft veel impact

“Omdat er uitsluitend professionals met onze systemen werken zien we niet veel alarmmeldingen waar daadwerkelijk hulp nodig is. De meeste situaties zijn door de professionele bagage van de betrokken medewerker te de-escaleren. Maar de reële alarmmeldingen zijn dan ook vaak wel echt heftig van aard. Het is op zo’n moment van groot belang dat de alarmknop en de keten van alarmopvolging feilloos werkt. Onze gebruikers moeten daar echt op kunnen vertrouwen.”

Het gaat uiteindelijk om mensenlevens

Omdat het bij mobiele agressiealarmering om het welzijn van mensen gaat laat Secure2Go zich jaarlijks door een onafhankelijke partij auditen. Daarbij wordt door keuringsinstantie Kiwa nauwkeurig gekeken naar de kwaliteit van de apparatuur, de processen, de beveiliging van privacygevoelige gegevens en naar de opvolging door de alarmcentrale. Een positieve beoordeling wordt beloond met het certificaat Mobiele alarmering van personen. “We hebben dit certificaat sinds 2017. We zien het als onze plicht om continue veel tijd en geld te investeren in de betrouwbaarheid van onze dienstverlening en zijn hier dan ook heel trots op.”

Steeds meer mensen krijgen tijdens hun werk te maken met agressie

Inmiddels maken duizenden mensen tijdens hun werk gebruik van de alarmknoppen van Secure2Go. Naast de mobiele alarmering heeft het bedrijf ook draadloze oplossingen voor interne alarmering. Dat zijn de zogenaamde paniekknoppen onder balies en tafels in spreek- en behandelkamers waarmee een medewerker in nood collega’s of de beveiliging kan waarschuwen. “Het is in deze situaties belangrijk dat razendsnel de juiste mensen een bericht ontvangen. Dat doen we met geautomatiseerde spraakberichten naar telefoons en via de welbekende ‘pieper oproepen’. We zien dat een groeiend aantal organisaties hier behoefte aan heeft.”

Waarom wachten tot het kalf verdronken is?

Secure2Go ziet vaak dat een organisatie investeert in agressiealarmering nadat een heftig incident heeft plaatsgevonden en medewerkers zich daardoor eens te meer bewust zijn van de risico’s die ze lopen. “We kunnen in die gevallen snel schakelen. Je ziet dan dat door een goede evaluatie van het incident en de inzet van een alarmknop het veiligheidsgevoel van de medewerkers snel stijgt. Het is echt mooi om daar zo’n belangrijke rol in te kunnen spelen.” Zegt Thijs enthousiast. “De laatste tijd zien we vaker dat organisaties een escalatie niet afwachten en hun medewerkers al uit voorzorg uitrusten met een alarmknop. Dat komt mede voort uit het feit dat er steeds vaker een preventiemedewerker actief is binnen een organisatie en omdat de RI&E (de risico-inventarisatie & evaluatie) voorschrijft dat personeel moet kunnen beschikken over een betrouwbaar alarmeringssysteem en adequate opvolging.”

Vergroot ook de veiligheid en het veiligheidsgevoel van je collega’s

Ondanks het feit dat er al veel professionals door hun werkgever worden uitgerust met een persoonlijk alarmeringssysteem is er nog veel onbekendheid. “Er zijn nog heel veel mensen die tijdens hun werk dagelijks in onvoorspelbare situaties belanden en bij incidenten moeten vertrouwen op hun mobiele telefoon. Deze mensen hebben echt baat bij onze oplossing. We komen dan ook graag met deze organisaties in contact om ze informeren over de mogelijkheden die we voor ze hebben.”