Home » Ondernemersnieuws » overheid » Regeerakkoord: ‘Weg met de ondernemerspleinen’

Regeerakkoord: ‘Weg met de ondernemerspleinen’

Geplaatst in: overheid

Syntens en de Kamer van Koophandel kosten de overheid veel geld. Geld dat ten goede zou moeten komen aan (met name) kleinere ondernemingen. Maar dat lukte niet zo erg. Het zijn ambtelijke organisaties met een waterhoofd. Na jaren gedoogbeleid ten aanzien van de geldverspilling is besloten dat in 2012 tal van activiteiten van beide organisaties gebundeld moeten worden in ‘ondernemerspleinen‘.

Citaat: ‘Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren, introduceert het kabinet het ondernemersplein. Dit is een samenvoeging van de Kamers van Koophandel (KvK) en innovatiecentrum Syntens. Bij de ondernemerspleinen kunnen bedrijven terecht voor al hun overheidszaken, zoals advies, vergunningen en subsidies.’

Maar voor die ondernemerspleinen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, zijn ze al weer weg. In het nieuwe regeerakkoord tussen de VVD en de PvdA valt namelijk te lezen: ‘Op de ondernemerspleinen kan worden bespaard door meer producten en diensten tegen een kostendekkende vergoeding aan te bieden en door het beëindigen van taken.’ (15 miljoen besparing per jaar, red.)

Wij denken dat dit een eufemisme is voor: ‘Weg met de ondernemerspleinen!’ Wat we nog niet terugzien hoe het met de instellingen AgentschapNL, Syntens en Kamer van Koophandel zelf gaat.