Home » Ondernemersnieuws » overheid » Reactie van ondernemersorganisaties op begroting

Reactie van ondernemersorganisaties op begroting

Geplaatst in: overheid

Het is Prinsjesdag geweest en dan wil iedereen natuurlijk het hare of zijne daarover zeggen. Roeptoeteren of inhoudelijk op de plannen ingaan, dat is aan jou om te beoordelen. We hebben de reacties hier voor je verzameld:

MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland
De ondernemersorganisaties MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland vinden dat het kabinet onder de omstandigheden een begrijpelijke begroting heeft gemaakt, maar voor het terugbrengen van groei van de economie is meer nodig. De lastenverlichting is bescheiden in het licht van de lastenverzwaringen in de afgelopen jaren voor bedrijven en burgers. De laatsten zitten in veel gevallen ook nog met woningschulden.

De drie organisaties roepen op om de komende belastingherziening te gebruiken voor een aanzienlijke netto lastenverlichting. Dat biedt perspectief op het weer aan de gang helpen van de binnenlandse economie. Ook van groot belang is dat overheid en ondernemers hun gezamenlijke exportinspanningen vergroten. Daar is nog veel winst en werk te behalen.

Stichting ZZP Nederland
De passage in de Miljoenennota 2014 waarin ZZP’ers genoemd worden zegt dat men een sterke stijging verwacht van het aantal zelfstandigen. Nu is 1 op de 8 werkenden zelfstandig, men verwacht dat dit aantal blijft stijgen tot 1 op 5 werkenden in 2030. Nederland is een van de weinige landen waarin de aantallen zelfstandigen stijgen. Verderop constateert het rapport dat de groei van het aantal ZZP’ers bijdraagt aan de werkgelegenheid, innovatie en productiviteit.

ZZP’ers zijn volgens het kabinet gehecht aan hun zelfstandigheid maar tegelijkertijd maakt men zich zorgen over het niet afdragen van werknemerspremies en hebben zij minder toegang tot sociale zekerheid. Ook de belastingdruk voor zelfstandigen is lager, met name door de stimulerende zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Slechts een klein deel wordt door een voormalig werkgever gedwongen om als ZZP’er verder door het leven te gaan.

Het kabinet laat op dit moment een Interdepartementaal beleidsonderzoek uitvoeren om in kaart te brengen welke gevolgen de grote groei van zelfstandigen met zich meebrengt. Ondertussen zal het kabinet voortgaan met het beleid om schijnzelfstandigheid en schijnconstructies aan te pakken.

Laten we maar snel weer aan het werk gaan…

FNV Zelfstandigen
FNV Zelfstandigen is blij dat het kabinet in de Miljoenennota 2015 de positieve bijdrage van zzp’ers aan de economie en de werkgelegenheid in Nederland volmondig onderschrijft.

FNV Zelfstandigen vindt het verstandig dat het kabinet de uitkomsten van het IBO (Interdepartementaal Beleidsonderzoek) afwacht alvorens met specifieke maatregelen te komen. Dit is een positief signaal omdat het duidt op een streven naar samenhangend beleid ten behoeve van een betere positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt.

Grote afwezige in actuele onderwerpen is de VAR-webmodule. Immers, wetgeving ten aanzien van de vernieuwing van de VAR stond oorspronkelijk gepland voor dit najaar. FNV Zelfstandigen hoopt te mogen concluderen dat met het ontwerpen van nieuwe handhavingsinstrumenten wordt gewacht tot er ook vernieuwend beleid is gemaakt.

Henk Wesselo, directeur FNV Zelfstandigen: “In de Miljoenennota is aangegeven dat het kabinet 100 miljoen uittrekt voor het bestrijden van schijnconstructies. De invulling van de maatregelen zullen het succes bepalen! In onze inbreng voor het IBO hebben wij gepleit te stoppen met verdere verjuridisering van de handhaving bij individuele ZZP’ers. Dit leidt tot bureaucratie en ballast voor de grote groep bewuste en bonafide zzp’ers. Wij hebben bepleit de echte achterliggende problemen gericht op te lossen. Deze problemen liggen veelal niet in de juridische definities maar in de economische afhankelijkheid waarin zelfstandigen met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt terecht kunnen komen. In specifieke sectoren en beroepsgroepen leidt dit soms tot voorwaarden waaronder de zzp’er geen duurzaam zelfstandig bestaan kan opbouwen. Dit is niet alleen voor betrokkenen ongewenst, maar draagt ook sterk bij aan een onterecht negatieve beeldvorming ten aanzien van zzp’ers.”

PZO-ZZP
Zelfstandigenorganisatie PZO-ZZP vindt dat het beeld uit de miljoenennota moet worden genuanceerd. Voor het merendeel van de zzp’ers zijn de financiële prikkels niet de reden om ondernemer te worden. Een woordvoerster van PZO-ZZP haalt aan dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat 95 procent een intrinsieke motivatie heeft om zzp’er te worden.
Tegenover de belastingvoordelen voor zelfstandigen staan verder ook risico’s, zo wordt er benadrukt. Er wordt bijvoorbeeld geen pensioen opgebouwd en er kan geen gebruik worden gemaakt van werknemersverzekeringen.