Home » Ondernemersnieuws » ICT » Ramen en deuren op slot, digitale poort open

Ramen en deuren op slot, digitale poort open

Geplaatst in: ICT

Het nemen van preventiemaatregelen op het gebied van ict moet net zo vanzelfsprekend zijn als het hebben van een inbraakalarm. ‘We vinden het logisch ramen te sluiten om dieven buiten de deur te houden. Maar tegelijkertijd staat te vaak de digitale poort wagenwijd open,’ zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW bij de start van de campagne Alert Online.

Anno 2012 een open deur natuurlijk. Ondernemers doen al zoveel online dat het met die beveiliging allang in orde had moeten zijn. Had moeten. Wij zagen dit al veel eerder als een serieus probleem, vandaar onze website over zakendoen en internetveiligheid een heuse zustersite van de Businessbox en voor ondernemers zeker niet minder relevant.

Waardevolle data
In de praktijk blijkt dat zowel burgers als bedrijven nog onvoldoende aandacht hebben voor cybersecurity. Vooral bij nieuwe ontwikkelingen als mobiel internet of cloud computing ontbreekt kennis over beveiliging. Zo vinden ondernemers een inbraakalarm op een bedrijfspand de normaalste zaak van de wereld. Terwijl dat slechts materiële zaken, zoals een computer, beschermt. De voor een bedrijf echt waardevolle data, die op deze computer staat, blijkt te vaak niet of nauwelijks goed beveiligd.

Hack
In vergelijking met burgers hebben bedrijven een verdergaande verantwoordelijk als het gaat om beveiliging van data. MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven het belang van publiekprivate samenwerking. Want de digitale beveiliging is een zaak van overheid en bedrijfsleven samen. Zeker waar het gaat om producten en diensten die van maatschappelijk nut zijn. Een hack of systeemuitval kan namelijk tot grote (maatschappelijke) schade lijden.

Cybersecurity
De tiendaagse campagne Alert Online, die MKB-Nederland en VNO-NCW ondersteunen, wordt maandag ingeluid door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Op jebentzichtbaarderdanjedenkt.nl staat een Cyber Security Awareness-programma. Dat is ontwikkeld door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Experts geven inzicht in risico’s en tips om die risico’s te voorkomen. Via een e-learning module krijgt de gebruiker een lijst met maatregelen om de cybersecurity van zijn eigen digitale omgeving te vergroten.