Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Raadslidmaatschap geen lucratieve bijbaan

Raadslidmaatschap geen lucratieve bijbaan

Geplaatst in: algemeen

Als je als zelfstandig ondernemer wat omzet tekort komt, is het raadslidmaatschap niet een heel erg lucratieve bijbaan.Dat blijkt uit het vijfde Nationale Raadsledenonderzoek van bestuurskundig adviesbureau Daadkracht. Je moet het echt doen uit politieke overtuiging en bovendien veel tijd over hebben, want je bent al snel 16 uur per week bezig. En dat tegen een vergoeding van ruwweg 14 euro per uur. Raadsleden vinden in meerderheid de vergoeding voor raadswerk dan ook te laag.

Het Nederlandse gemeenteraadslid besteedt in 2017 gemiddeld 16,0 uur per week aan het raadswerk, 0,1 uur meer dan in 2014. De gemiddelde tijdsbesteding van raadsleden hangt in sterke mate samen met de grootte van de gemeente waarin zij actief zijn.

Gemiddeld aantal uren per week

200720092012 2014 2017
14,0113,9516,7615,9116,03

 

Nederlandse raadsleden besteden in 2017 gemiddeld 31,6% van hun tijd aan volksvertegenwoordigende activiteiten. Dit is het hoogste percentage sinds de start van de meting, 10 jaar geleden in 2007, en betekent een stijging met 0,7%. Tegelijkertijd blijft het gat aanzienlijk met de aanbeveling van de Stuurgroep Evaluatie Dualisering Gemeentebestuur om minimaal 50% van de tijd te besteden aan volksvertegenwoordigende activiteiten.

In totaal besteden raadsleden 63,7% van de tijd aan bestuurlijke activiteiten. Bijna één derde (30,6%) van de raadstijd gaat op aan vergaderen.

Alleen de raadsleden van gemeenten met minder dan 30.000 inwoners zijn in meerderheid van mening dat de functie van raadslid niet fulltime ingevuld kan worden. Vanaf 30.000 inwoners – met uitzondering van de categorie 50 tot 100.000 inwoners – zijn de raadsleden daar zelfs uitgesproken voorstander van.

Vergoeding

De landelijk gemiddelde vergoeding die raadsleden in 2017 voor hun raadswerkzaamheden ontvangen bedraagt € 14,35 (€ 0,15 meer dan in 2014). De vergoeding die raadsleden voor hun werkzaamheden ontvangen loopt zeer uiteen. Raadsleden uit de kleinste gemeenten (tot 8.000 inwoners) ontvangen gemiddeld de laagste vergoeding: € 4,91 per uur. Raadsleden in gemeenten met een inwonertal tussen 150.000 en 375.000 inwoners ontvangen gemiddeld de hoogste vergoeding: € 19,64 per uur.

Gemiddeld uurtarief

200720092012 2014 2017
€ 12,20€ 13,50€ 13,04€ 14,20€ 14,35

 

Voor het eerst is een meerderheid (50,3%) van de raadsleden van mening dat de vergoeding voor raadsleden te laag is.

Over het onderzoek

Het Nationaal Raadsledenonderzoek 2017 volgt op het in 2007, 2009, 2012 en 2014 door Daadkracht uitgevoerde trendonderzoek naar de tijdsbesteding en werkzaamheden van gemeenteraadsleden in Nederland. Het bestaat, naast een literatuur- en oriënterend onderzoek, uit een webenquête onder alle 9.018 raadsleden, die 1.151 gemeenteraadsleden invulden (12,76%). Het onderzoek wordt sinds 2012 uitgevoerd in samenwerking met Raadslid.Nu.