Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Overhaaste reacties op Brexit

Overhaaste reacties op Brexit

Geplaatst in: algemeen

De Britten hebben in een referendum voor het verlaten van de EU gestemd. Nog geen uur na de officiële bekendmaking van de uitslag, stonden Nederlandse brancheorganisaties al voor de microfoon om hun adviezen te geven. Zo melden de brancheverenigingen voor verladers en voor exporterende bedrijven, EVO en Fenedex: “Bedrijven doen er goed aan om zo snel mogelijk contact met hun Britse klanten en leveranciers op te nemen, om zich ervan te verzekeren dat zij hun werkrelatie ook in de toekomst kunnen voortzetten”.

Dat is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. Want Het VK maakt nog gewoon deel uit van de EU en lopende contracten blijven gewoon geldig. Het eerste dat er nu moet gebeuren is dat de Britse premier Cameron naar de EU stapt om daar -schriftelijk- de ‘Brexit’ te melden. Vanaf dat moment is er een periode van maximaal 2 jaar die gebruikt wordt om bestaande regelingen om te zetten in nieuwe (of niet natuurlijk). Pas als dat is geregeld, is een Brexit een feit. Om als Nederlands bedrijf nu al je Britse klant te bellen, is dus nogal prematuur. Dat er komende jaren zaken gaan veranderen en dat het gemak waarmee nu im- en export is geregeld minder wordt, ligt voor de hand, maar is allerminst zeker. Er is domweg nog niemand die weet hoe de zaken gaan veranderen. noch hier, noch aan gene zijde van het water.