Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Jouw ondernemingsplan onder de aandacht van een business angel of investeerder

Jouw ondernemingsplan onder de aandacht van een business angel of investeerder

Geplaatst in: algemeen

Gedurende de 12,5 jaar dat ik ondernemingsplannen heb geschreven voor uiteenlopende cliënten en projecten hebben we af en toe de gang moeten maken naar een investeerder of participatiemaatschappij in plaats van de bank. Dit had soms te maken met een verhoudingsgewijs laag eigen vermogen bij de cliënt of een qua risicoclassificatie afwijkend project.

Maar hoe werkt het als je gewapend met een ondernemingsplan overtuigd bent van je concept en dit wil overleggen aan een investeerder?

In de meeste gevallen komt het neer op 5 stappen die je doorloopt:

  1. Opstellen van een NDA (Non Disclosure Agreement)
  2. Verzending van het ondernemingsplan
  3. Letter of Intent (LOI)
  4. Due Diligence onderzoek
  5. Uiteindelijke overdracht van de aandelen

Voordat je je ondernemingsplan overlegt aan een gevonden private investor of participatiemaatschappij dien je deze een NDA te laten ondertekenen. Daarmee verplicht hij of zij respectievelijk de maatschappij zich tot geheimhouding van jouw concept en de gevoelige bedrijfsinfo in je plan.

De verzending van je ondernemingsplan kan per mail, per post of door het persoonlijk af te geven. Bij het online mailen verdient het de voorkeur het bestand met een password te beveiligen wat kan door bij ‘Opslaan als’ dit in te stellen bij de ‘Algemene opties’.

De aanhouder wint maar overdrijf niet
Neem vervolgens rustig de tijd en ga niet onnodig bellen of mailen naar de status, de grotere participeerders krijgen relatief veel verzoeken binnen. Gaat de investeerder in op jouw plan en verzoek, dan zal hij jou graag willen spreken voor een kennismaking en om eventueel enkele zaken in het plan duidelijk te krijgen. Als dit goed verloopt en de interesse is er nog steeds, dan zal er een Letter Of Intent volgen waarin de investeerder, zoals de naam het al aangeeft, zijn intentie om in jouw concept te willen participeren op papier zal zetten.

Vervolgens volgt er een Due Diligence onderzoek, de investor wil uiteindelijk weten met wie hij zaken gaat doen. Hierbij zal er informatie worden verzameld over jouw persoon. Zorg ervoor dat er geen onduidelijkheid of discutabele kwesties bestaan omtrent jouw persoon of geloofwaardigheid online of elders.

Wat wordt het offer?
Heb je deze toets doorstaan dan zal de overdracht van de aandelen plaatsvinden conform de overeenkomst. Er is dan reeds gekozen voor een minderheids- dan wel meerderheidsbelang. Bij een af te staan meerderheidsbelang raak je in principe de zeggenschap over je onderneming kwijt. Denk dus goed na tegen welke prijs en welk percentage aandelen je af wilt staan. Begrijpelijk dat hoe lager je eigen inbreng hoe hoger het offer voor de investeerder en dienovereenkomstig het af te staan aandelenbelang. Verdiep je hierin of laat je adviseren, je hebt namelijk verschillende klassen van aandelen (waaronder prioriteits- en preferente aandelen met bijbehorende zeggenschap, vetorecht, certificaten etc.). Tevens moet de exit strategie hierin duidelijk zijn.

Is het je niet gelukt om de juiste investeerder te vinden of heb je geen solide business plan? Dan kan je door ons je business plan laten schrijven met kosteloze begeleiding naar financiering. Bel of mail gerust of kijk op onze website: www.JouwOndernemingsplan.com

Rachid Guenoun BBA bc