Home » Ondernemersnieuws » financiën » Ondernemers: pensioen komt wel goed als ik bedrijf verkoop

Ondernemers: pensioen komt wel goed als ik bedrijf verkoop

Geplaatst in: financiën

Vier op de tien ondernemers en directeuren liggen weleens wakker van hoe het pensioen voor henzelf of hun werknemers is geregeld. Ze geven toe dat ze eigenlijk te weinig met het eigen pensioen bezig zijn en vertrouwen er grotendeels op dat het later alsnog goed komt als ze hun bedrijf verkopen. Onder 45-plussers is dit aandeel nog groter.

Dit blijkt uit een recent onderzoek onder zakelijke beslissers en ondernemers in het MKB en grootbedrijf. De peiling is in maart/april 2017 verricht in opdracht van Stichting Decision Makers Survey (DMS), met als participanten FD Mediagroep, Telegraaf Media Groep, One Business, De Zaak en MKB Servicedesk. Ook RTLZ, De Ondernemer, NRC Media en Nu.nl zijn aangesloten bij Stichting DMS.

Geen prioriteit

Het onderwerp pensioenen heeft geen grote prioriteit. Een op de drie ondervraagden geeft aan hier al zeker een jaar niet mee bezig te zijn geweest. Vooral bij de groep ondernemers tussen de 45 en 59 jaar leeft dit onderwerp nauwelijks – zij zijn bezig met het draaiende houden van hun bedrijf en nemen weinig tijd voor hun pensioen. Voor ondernemingen met een omvang van 2 tot 49 medewerkers geldt dat eveneens.

Kennis over ontwikkelingen is matig

De kennis van ontwikkelingen en trends binnen pensioenvoorzieningen is eveneens matig. Zo weten bijna zes op de tien ondervraagden niet van de toenemende verschuiving van het beleggersrisico. Dat lag vroeger bij het pensioenfonds, maar wordt nu steeds vaker door de begunstigde zelf gedragen. Over het algemeen is de pensioenkennis vooral bij bedrijven met minder dan 50 werknemers laag. Grotere ondernemingen hebben vaak iemand in dienst die zich daarmee bezighoudt.

Google, pensioenaanbieders en persoonlijke aanbevelingen leidend in keuzeproces

Keuzes voor het pensioen worden naast de communicatie vanuit de pensioenaanbieders en het gebruik van zoekmachines hoofdzakelijk gemaakt op basis van aanbevelingen van vrienden en collega’s.

Top 5 middelen die gebruikt worden bij het kiezen van een pensioenaanbieder:

  • Aanbevelingen van vrienden of collega’s   22%
  • Informatie op websites van pensioenaanbieders   22%
  • Zoekmachine (Google)   16%
  • Een brief of email van pensioenaanbieders   9%
  • Artikelen in tijdschriften en/of dagbladen   7%

Online zoekmachines zoals Google en surfen naar websites van pensioenaanbieders zijn de belangrijkste bronnen die gebruikt worden in het keuzeproces van een pensioenaanbieder. Dit geldt in nog sterkere mate voor ZZP’ers.

Maar online tools zijn niet de enige bron. Juist ook het mond-tot-mond circuit is van groot belang bij de uiteindelijke keuze. De ‘traditionele’ media als tv, radio, print lijken een meer ondersteunende rol te verlenen (i.c. worden duidelijk minder vaak genoemd als bron).

Meer informatie vind je in het whitepaper Zakelijke beslissers en pensioenen – van gespreid bedje naar dwarsligger op www.stichtingdms.nl.