Home » Ondernemersnieuws » financiën » ‘Onafhankelijk keurmerk voor bancaire adviseur van MKB-ondernemer’

‘Onafhankelijk keurmerk voor bancaire adviseur van MKB-ondernemer’

Geplaatst in: financiën

Waar moet een MKB-ondernemer heen voor een goed zakelijk en persoonlijk advies bij bedrijfsfinanciering? Hoe ziet hij door de bomen het bos nog bij zoveel keuze uit zakelijke financiering: crowdfunding, leasing, factoring, familieleningen en uiteraard de traditionele bankkredieten.

Hoe presenteert de ondernemer zijn bedrijf het best aan de financier, en hoe maakt hij de meest verantwoorde keuze? Zijn de risico’s goed in kaart gebracht en afgewogen? En door welke adviseur laat hij zich bijstaan? Want iedereen van 18 jaar of ouder die handelingsbekwaam is, mag niet alleen bedrijfsadvies geven maar ook specifiek bancair zakelijk advies. Waar hypotheek-, verzekerings- en beleggingsadviseurs aan allerlei wettelijke regelingen voor kwaliteit moeten voldoen, kan de zakelijke bancaire adviseur onbelemmerd advies uitbrengen. Kiest de MKB’er een accountant, zelfstandig gevestigde bedrijvenadviseur of accountmanager van een bank? Wie is de beste, en hoe kan de ondernemer dat nou weten? Stichting CBB brengt uitkomst.

Stichting CBB staat voor Stichting Examinering, Certificering en Registrering Certified Business Banker die begin 2016 is opgericht. Deze stichting, met een bestuur en een raad van toezicht uit de praktijk, heeft vanaf de start met talloze instanties en organisaties binnen het MKB-werkveld gesproken. De conclusie is dat het CBB-keurmerk voorziet in de behoefte om de MKB-ondernemer de juiste adviseurskeuze te laten maken.

Vanaf september 2017 start Stichting CBB met het organiseren van examens die moeten leiden tot het keurmerk CBB. De examens c.q. toelating hiertoe gaan van een cv-check, een integriteitstoets en een inhoudelijke toets tot aan een uitgebreide adviseringstoets. De examencommissie bestaat ook weer uit door de praktijk gevormde en door de wol geverfde professionals.

Tot het zelfstandig MKB worden bedrijven gerekend die géén onderdeel zijn van een groot Nederlands concern, met in totaal minder dan 250 werkzame personen (bron: CBS). Tot deze doelgroep behoren ongeveer 1.000.000 bedrijven (bron: www.staatvanhetbedrijf.nl) waaronder een heel groot deel zzp-ers. En of het nu goed of minder goed gaat met de bedrijven, allemaal krijgen ze vroeg of laat te maken met investerings- en financieringsvraagstukken. Het CBB-keurmerk helpt hen de beste adviseurs te kiezen.