Home » Ondernemersnieuws » algemeen » Negatieve BKR registratie? Zo kom je er vanaf!

Negatieve BKR registratie? Zo kom je er vanaf!

Geplaatst in: algemeen

Je wilt geld lenen om je bedrijf te starten of uit te breiden. Maar als je momenteel nog een lopende lening hebt of een schuld die nog geen vijf jaar is afgelost, dan sta je geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Instellingen die leningen verstrekken kunnen dit register inzien en op basis hiervan weigeren je een krediet te verstrekken. Toch is geld lenen met een BKR-registratie niet helemaal onmogelijk. In het ongunstigste geval krijg je te maken met een negatieve BKR-registratie. Dit is zo wanneer je een betalingsachterstand hebt. Enkele jaren geleden was er nog in de veronderstelling dat terechte BKR-registraties als deze konden worden verwijderd. Dat dit onmogelijk zou zijn, is inmiddels achterhaald. Ook een negatieve BKR-registratie verwijderen is mogelijk. We geven je een aantal manieren om van BKR-codering af te komen.

Zelf bezwaar maken

Verwacht je een BKR-registratie te hebben, dan is het belangrijk om hier achter te komen voordat je ergens een lening gaat aanvragen. Vraag je gegevens op bij het BKR om te achterhalen hoe je geregistreerd staat. Is de manier waarop jij in de boeken staat terecht? Of wordt er een betalingsachterstand gemeld terwijl je deze allang ingelopen hebt, of je lening al afgelost hebt? Het kan zijn dat je kredietverstrekker je niets heeft laten weten over jouw BKR-registratie. Het kan lonen om bezwaar aan te tekenen bij je kredietverstrekker. Beargumenteer in je bezwaar waarom je het niet met de registratie als zodanig eens bent. Beschrijf ook wat de gevolgen hiervan zijn voor jou en jouw investeringsplannen. Onderbouw dit met relevante documenten. Je kredietverstrekker kan op basis hiervan besluiten je BKR-registratie te veranderen.

Geschillencommissie aanschrijven

Heb je nul op het rekest gekregen bij je kredietverstrekker na het indienen van je bezwaar? Dan kun je nog bezwaar maken bij het BKR zelf. Daar hebben zij de Geschillencommissie voor. Je moet dan een klachtenbrief sturen, waarin je duidelijk omschrijft wat je bezwaar is en goed motiveert waarom je reden ziet om de registratie aan te passen. Daarbij moet je altijd een kopie van de bezwaarbrief de je aan jouw kredietverstrekker hebt gestuurd bijvoegen. Ook het antwoord van de kredietverstrekker moet in kopie meegezonden worden. Op de website van het BKR vind je een brochure die je meer informatie geeft over hoe bezwaar te maken bij de Geschillencommissie én hoe een herbeoordeling van je registratie precies in zijn werk gaat. Wanneer het BKR jouw bezwaarbrief heeft ontvangen, kijkt de Geschillencommissie kijken of zowel de kredietverstrekker en als het BKR zelf zich aan alle regels gehouden hebben. Is dit het geval, dan wordt het bezwaar doorgaans niet in behandeling genomen. Zo niet, dan volgt er verder onderzoek dat maximaal drie maanden kan duren. Houd hier rekening mee in je investeringsplannen! Na het afronden van het onderzoek doet de Geschillencommissie een uitspraak. Deze is bindend; er kan verder geen bezwaar meer tegen aangetekend worden.

Onafhankelijk bedrijf inhuren

Een derde optie is om een onafhankelijk bedrijf in te huren om je BKR-registratie voor je te laten verwijderen. Het voordeel hiervan is dat je zelf niet met de bureaucratie en het juridische taalgebruik hoeft om te gaan. Een bedrijf dat hierin gespecialiseerd is heeft ook meer kans van slagen van dan een onervaren bezwaarmaker. Zij lichten kredietdossiers van consumenten door op procedurele fouten, want het blijkt niet uniek te zijn dat banken slordig zijn. Vervolgens worden de misstanden aangekaart en wordt er voor je bemiddeld. Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan het persoonlijke verhaal van een cliënt onder de aandacht bij kredietverstrekkers gebracht worden. Zo kan een kredietverstrekker gedwongen worden tot het maken van een belangenafweging. Het doel is om oude aantekeningen uit het BKR-register te laten aanpassen of verwijderen, en ervaring leert dat een goed bedrijf zelfs de zwaarste coderingen succesvol weet te betwisten. Dit is natuurlijk niet gratis. De kosten die komen kijken bij het inschakelen van een onafhankelijk bedrijf zijn afhankelijk van verschillende factoren: de aard van jouw zaak, de soort registratie waar het om gaat en de hoeveelheid werk die bij het behandelen van jouw zaak komt kijken. Bij succes is echter wel de weg vrij gemaakt voor jou om het geld te lenen dat je nodig hebt om de geplande investeringen te kunnen doen.