Home » Ondernemersnieuws » trivia » NBSA-Instituut reageert op commotie tv-programma De Succesfactor

NBSA-Instituut reageert op commotie tv-programma De Succesfactor

Geplaatst in: trivia

RTL heeft na een uitzending van Rambam besloten om met onmiddellijke ingang het tv-programma De Succesfactor van de buis te halen. Rambam liet zien dat in het programma ‘succes’ gewoon te koop was en dat het met een echte competitie dus niets te maken heeft. Niet geheel onverwacht is de organisatie achter het programma het daar niet mee eens. Zij stuurden daarom onderstaand persbericht de wereld in:

(persbericht)

Het besluit van RTL om het tv-programma ‘De Succesfactor’ na 5 seizoenen direct te schrappen naar aanleiding van de uitzending van Rambam over de Nationale Business Succes Award-verkiezing heeft veel negatieve reacties en publiciteit opgeleverd. We vinden dit vooral vervelend voor alle deelnemers, die dankzij de award en de verkiezing hun toonaangevende ondernemingsprestaties intern konden vieren en extern kenbaar konden maken, onder meer via het tv-programma op RTL.

Het RTL-besluit heeft ons dan ook overvallen en heeft de nodige consequenties voor alle betrokkenen. We zijn daarbij van mening dat Rambam – volgens haar gebruikelijke format – doelbewust een beperkt, onvolledig beeld heeft geschetst van onze organisatie en van de procedures van de Nationale Business Succes Award. Zij hebben geen rekening gehouden met de expliciete en intrinsieke betekenis die deze vrijwillige ondernemersprijsverkiezing voor honderden ondernemingen, hun tienduizenden werknemers en relaties heeft.

Uit een onafhankelijk eindejaarsonderzoek (december 2016) blijkt dat voorafgaand aan dit besluit en de uitzending ruim 88% van de deelnemers tevreden was met de nominatie en onze werkwijze. Deelnemers gaven gemiddeld een rapportcijfer 7,5 als het gaat om het resultaat van de deelname. Tientallen deelnemers hebben daarnaast in 2016 via testimonials aangegeven wat de grote meerwaarde van de award voor hun organisatie inhield.

RTL heeft het besluit tot beëindiging van het programma niet op de Rambam uitzending kunnen baseren. RTL heeft geen gebruik gemaakt van het genuanceerde (gefilmd) wederhoor van het Nationale Business Succes Award Instituut.

De Rambam-uitzending biedt nota bene allesbehalve een representatief beeld van de selectieprocedure van deelnemers, onze deelnamevoorwaarden, onze branche-definiëringen en onze werkwijze. Rambam heeft op tendentieuze wijze een waardevol initiatief voor vrijwel alle betrokken bedrijven onderuitgehaald door te suggereren dat de award is gekocht door de deelnemers, hetgeen bezijden de waarheid is.

98% van het deelnemersveld is na het branche-onderzoek en toetsing door het Nationale Business Succes Award Instituut benaderd en uitgenodigd voor vrijwillige deelname aan de verkiezing. Minder dan 2% van alle deelnemers heeft zich ooit zelfstandig aangemeld voor pre-selectie, zoals Rambam heeft gedaan.

Slechts 11 van de 120 bedrijven die zich zelfstandig hebben aangemeld in 2016 voor een nominatie, zijn ook door onze procedure gekomen. Juist bij de door Rambam aangemelde nepbedrijfsactiviteit, onder de vlag van het uitstekende bedrijf Toppot BV (eigenaar Boomerang Media) – is de gevolgde preselectie-nominatieprocedure niet volledig volgens de gestelde normen toegepast.

Dit betreuren we; primair voor alle deelnemers – de toonaangevende bedrijven die een voorbeeld zijn van ondernemerschap en toewijding. Secundair voor alle medewerkers en betrokkenen die de visie en missie van het Nationale Business Succes Award instituut en haar activiteiten een warm hart toedragen.

Wat kunnen deelnemers, editie 2016 verwachten?

• Finale-uitreiking wordt vertraagd
Het RTL-besluit van 12 januari jl. betekent dat het NBSA Instituut op 2 februari niet kan voldoen aan de contractuele verplichting om een tv-uitzending te verzorgen van de finale-uitreiking van de Nationale Business Succes Award, editie 2016. De uitreiking is vertraagd. Bekeken wordt nu hoe de finale-uitreiking van de Nationale Succes Award op een later tijdstip kan plaatsvinden om de hoofdprijs van 100.000 euro uit te reiken aan de finale-winnaar, op basis van de publieke SMS-stemming en de jurering. De SMS-stemming blijft dus geldig.

• Finale-informatieavond geannuleerd
Ook de informatieavond inzake de finale en het NBSA-Instituut voor genomineerden, gepland op woensdag 18 januari, wordt in verband met de recente ontwikkelingen geannuleerd. We begrijpen dat aangemelde deelnemers vragen hebben, daarom zullen de bedrijven die zich hebben gemeld worden benaderd.

• Deelnemers met vragen worden benaderd
In twee werkdagen hebben circa 150 deelnemende bedrijven zich actief gemeld bij het Nationaal Business Succes Award Instituut. Via de telefoon, via e-mail, via de website of schriftelijk. We begrijpen dat deze deelnemers bezorgd zijn en specifieke vragen hebben; over de voortgang, de finale, de procedure etc. Door een beperkt aantal deelnemers wordt een compensatie van de deelnamekosten verlangd. Alle aangemelde bedrijven worden de komende dagen benaderd en geïnformeerd.

• Editie 2017 wordt vooralsnog on hold gezet
De editie 2017 van de Nationale Business Succes Award wordt vooralsnog on hold gezet door deze ontwikkelingen.
Voor meer informatie zie de FAQ op onze website www.nbsa-instituut.nl.